Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Bố với con học dốt
22/04/2007

Bố nói với con học dốt:

- Con đã hai lần đúp lớp một rồi, và mãi vẫn chỉ biết đếm đến mười. Thế thì sau này con sẽ làm gì được ?

- Con sẽ làm trọng tài đấm bốc.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=846

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn