Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tiết kiệm chỗ
03/06/2007

Có một nhà du lịch, khi đi qua Gabrôvô, thấy bức tượng đài kỉ niệm ở giữa sông liền hỏi đấy là ai.

- Đấy là Ratrô Kôvatru, người sáng lập ra thành phố này.

- Sao lại đặt ông ta ở giữa sông vậy?

- Để khỏi chiếm thêm một chỗ trong thành phố,- một người Gabrôvô giải thích như thế.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=932

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn