Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Vả lại
05/06/2007

Cô giáo: Tý em hãy đặt cho cô một câu có từ "vả lại" .

Tý: Em thưa cô: "Chị em tát em một cái, em vả lại một cái."

Cô giáo:???
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=947

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn