Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhanh trí
08/06/2007

Thấy con chây lười chẳng chịu học hành, ông bố khuyên răn:

- Con chẳng lo học hành gì hết, đến tuổi như con ông Lê Văn Hưu đã có tiếng là văn hay chữ tốt. Còn con thì...

- Bố đừng nói vậy, Ông ấy đến tuổi bố thì đã làm quan ngự sử triều đình. Còn bố thì...
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=965

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn