Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giờ học Vật lý
10/06/2007

Trong một giờ học Vật lý, cô giáo yêu cầu học sinh giải thích về sự ảnh hưởng của nóng và lạnh lên đồ vật.

- "Nóng làm cho mọi vật nở ra, còn lạnh làm cho chúng co lại ạ." - Một học sinh trả lời.

- "Hoàn toàn đúng" - cô giáo nói tiếp - "Em có thể cho một ví dụ được không?"

- "Vào mùa hè, khi trời nóng, ngày dài ra, còn vào mùa đông, khi trời lạnh, ngày ngắn đi." - Cậu bé trả lời.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=974

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn