Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Nhắc nhở và giúp đỡ
12/06/2007

Lớp trưởng(mày râu)

- Này sao không chép bài hả Hùng?

- ờ! Tao quên vở.

- Thì chép vào nháp.

- Quên nốt!

- Hừ! Lười đến thế là cùng. Thôi chép tạm vào vở tao đây này!
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=992

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn