Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Cuối cùng đến răng gì ?
12/06/2007

Cô giáo hỏi:

- Người ta mọc đầu tiên là răng cửa, sau đến răng hàm rồi đến răng khôn, cuối cùng là đến răng gì?

Một học sinh trả lời:

- Thưa cô răng giả ạ!
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=993

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn