Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các dạng toán đã mô phỏng trong bộ phần mềm Learning Math - HỌC TOÁN - Phần I
23/12/2007

Bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 sắp sửa được đưa ra cho các nhà trường và gia đình Việt Nam. Đây là bộ phần mềm hỗ trợ học tập đồ sộ nhất mà công ty School@net đã thực hiện với mục đích duy nhất là hỗ trợ việc học và dạy môn Toán trong các nhà trường Tiểu học. Điều đặc biệt nhất của bộ phần mềm này là đã mô tả toàn bộ tất cả các dạng toán có trong chương trình học tập và sách giáo khoa. Từ hôm nay chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu chi tiết các dạng toán đã mô phỏng này và hướng dẫn cách sử dụng chúng trong phần mềm.


1. Nhận biết, đọc, viết, phân tích và so sánh các số

Dạng toán đầu tiên mà mỗi học sinh bậc Tiểu học cần học là các bài toán nhận biết và đếm số, học đọc, học viết và phân tích số. Việc học này bắt đầu từ những buổi lên lớp đầu tiên của lớp 1 và kéo dài đến tận lớp 5 với khái niệm phân số và số thập phân. Các dạng toán cần mô phỏng là học đếm, đọc, viết số, so sánh các số và cuối cùng là phân tích số.

STT Dạng toán đã mô phỏng Mô tả, cách sử dụng
     
1

Học đếm số bằng hình ảnh

Mục đích:

Bài học giúp các em học sinh làm quen với các số, đòi hỏi các em phải quan sát và phản ứng đếm thật nhanh.

Hướng dẫn:

Nhiệm vụ của các em là đếm các con vật xuất hiện trên màn hình để trả lời câu hỏi phía dưới. Để trả lời câu hỏi nháy chuột vào các nút số màu đỏ trên màn hình hoặc gõ trực tiếp số từ bàn phím.

     
2

So sánh hai số bằng hình ảnh

Mục đích:

Bài học về so sánh lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng nhau. Phát triển khả năng quan sát, phân biệt được các ý nghĩa của lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng nhau.

Hướng dẫn:

Nhiệm vụ của các em là quan sát, đếm các đồ vật hiện lên trong mỗi khung (hoặc nhìn vào các con số tương ứng bên cạnh mỗi khung) từ đó phân biệt và so sánh, lựa chọn các dấu <, =, > điền vào chỗ con trỏ chuột đang nhấp nháy trên màn hình.

     
3

So sánh hai số bằng cách phân tích số

Mục đích:

Bài học về so sánh lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng nhau bằng cách thể hiện phân tích các số cần so sánh theo hàng chục và đơn vị. Phát triển khả năng quan sát, phân biệt được các ý nghĩa của lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng nhau.

Hướng dẫn:

Nhiệm vụ của em là dựa trên quan sát và trả lời câu hỏi so sánh hai số bằng cách nháy chuột vào các nút <, =, > tương ứng.

     
4

So sánh hai số nguyên

Mục đích:

Bài học về nhận biết và so sánh các số nguyên.

Hướng dẫn:

Phần mềm sẽ đưa ra hai số tự nhiên, nhiệm vụ của em là tìm xem số nào lớn hơn hay chúng bằng nhau. Trả lời bằng cách nháy chuột vào một trong các nút <, =, >.

     
5

Học viết số nguyên

Mục đích:

Bài học về viết số giúp học sinh đọc đúng và viết chính xác các chữ số của một số trong phạm vi các số đã học.

Hướng dẫn:

Học sinh cần đọc số trên dòng “Đọc số” hoặc kích chuột vào hình chiếc loa để nghe đọc các con số. Viết số đã đọc (hay nghe được) ở trên vào dòng “Viết số” nơi con trỏ chuột đang nhấp nháy bằng cách kích chuột vào các nút số màu đỏ trên màn hình.

     
6

Học đọc số nguyên

Mục đích:

Bài học về đọc số giúp học sinh đọc đúng và viết lại cách đọc số này một cách chính xác nhất. Bài học này là ngược lại với bài học viết số ở trên.

Hướng dẫn:

Bài học đọc số yêu cầu học sinh quan sát số đã được viết ra trên màn hình và dùng bàn phím để viết lại cách đọc đúng số đó tại vị trí “đọc số” nơi con trỏ chuột đang nhấp nháy.
Em dùng bàn phím tiếng Việt theo kiểu Telex để gõ đúng cách viết số này. Không cần cài đặt Font chữ tiếng Việt bổ sung.
Muốn nghe lại cách đọc số hãy nháy chuột vào hình cái loa để nghe đọc số này.

     
7

Học phân tích các số

Mục đích:

Luyện và học về cấu tạo và phân tích một số tự nhiên.

Hướng dẫn:

Từ số mà bài toán đưa ra, học sinh phải phân tích cấu tạo của số tìm ra chữ số hàng chục và hàng đơn vị, hàng trăm, ....
Bạn trả lời bằng cách nháy chuột vào các nút số màu đỏ trên màn hình để nhập dữ liệu tại vị trí con trỏ nhấp nháy. Nháy chuột tại các vị trí nhập dữ liệu khác để tiếp tục quá trình nhập dữ liệu cho các thành phần khác của số.

     
8

Học nhận biết khái niệm phân số

Mục đích:

Bài học nhận biết và hiểu khái niệm phân số thông qua hình ảnh minh họa khái niệm phân số trên màn hình. Khái niệm ban đầu của phân số được hiểu như là "một số phần nhở của một

Hướng dẫn:

Học sinh quan sát và phải chỉ ra hình minh họa đang mô tả phân số nào. Học sinh trả lời bằng cách gõ hai số là tử số và mẫu số của phân số cần tìm tại vị trí có dòng chữ "Viết phân số". Có thể gõ trực tiếp số từ bàn phím hoặc gõ nút số màu đỏ trên màn hình.

     
9

Học đọc số thập phân

Mục đích:

Bài học giúp học sinh cách đọc đúng một số thập phân.

Hướng dẫn:

Phần mềm sẽ tự động sinh ra một số thập phân và hiện tại vị trí Viết số. Nhiệm vụ của em là đọc đúng số thập phân này và viết bằng chữ cách đọc này tại ô Đọc số phía dưới. Em cần viết tiếng Việt theo kiểu gõ Telex. Font chữ do phần mềm đã qui định. Muốn nghe lại chính xác cách đọc bằng âm thanh số thập phân này hãy nháy chuột lên biểu tượng có hình cái loa . Nếu không nhớ cách viết hãy nhấn nút vào hình cái bút đề nhờ phần mềm viết cách đọc vào Đọc số.

     
10

Học viết số thập phân

Mục đích:

Bài học này giúp học sinh nhận biết một số thập phân thông qua cách đọc số này.

Hướng dẫn:

Phần mềm sẽ tự động sinh ra một số thập phân, thể hiện cách đọc số này trên màn hình (tại vị trí Đọc số) và yêu cầu học sinh viết chính xác giá trị của số thập phân này.
Nhiệm vụ của em là quan sát cách đọc của số này, có thể nghe đọc bằng lời bằng cách nháy chuột vào vị trí có cái loa trên màn hình, và viết ra chính xác số này tại vị trí Viết số.

     
11

So sánh hai phân số

Mục đích:

Bài học về nhận biết và so sánh hai phân số có thể cùng hoặc khác mẫu số.

Hướng dẫn:

Quan sát hai phân số trên màn hình, có thể sử dụng các tính toán bên ngoài và viết đáp số bằng cách nhấn chuột chọn một trong ba nút <, =, > trên màn hình.

     
12

So sánh hai số thập phân

Mục đích:

Bài học tập so sánh hai số thập phân.

Hướng dẫn:

Quan sát hai số thập phân trên màn hình và kiểm tra xem hai số này bằng nhau hay số nào lớn hơn số nào. Trả lời bằng cách nháy chuột vào một trong ba nút <, =, > trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=1688

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn