Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tập huấn sử dụng phần mềm TKB cho các tỉnh thuộc Dự án Phát triển Giáo dục THPT các tỉnh phía Nam
28/10/2008

Trong 3 ngày 23, 24, 25 tháng 10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Dự án Phát triển Giáo dục THPT kết hợp với công ty Công nghệ Tin học Nhà trường tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu TKB cho các cán bộ cốt cán của 11 tỉnh thành phố phía Nam tham gia dự án. Lớp tập huấn được tiến hành tại trường Đại Học Sài Gòn.


Sau đây là một vài hình ảnh của buổi tập huấn tại Hồ Chí Minh.

Các trường thuộc dự án Phát triển THPT có thể vào link dưới đây để xem CDKEY tương ứng của phần mềm TKB được cấp cho trường mình:

http://vnschool.net/modules.php?name=TKB&file=article&sid=2304.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=2586

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn