Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 6. Chương I: Đoạn thẳng. Bài 2. Ba điểm thẳng hàng
13/12/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 8a


Ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Dịch chuyển các điểm A, B, C để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 8b


Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Dịch chuyển các điểm A, B, C để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 9


Quan hệ giữa các điểm thẳng hàng

Giáo viên có thể dịch chuyển các điểm A, B, C theo các hướng khác nhau để tạo ra nhiều cách sắp xếp khác nhau cho các điểm này.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 10


Bài tập 8

Nháy và giữ chuột tại điểm màu đỏ của thước để dịch chuyển thước trên màn hình kiểm tra xem điểm A và các điểm M, N có thẳng hàng với nhau hay không.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 11


Bài tập 9

Dùng chuột dịch chuyển các đường thẳng để quan sát cách sắp xếp của chúng trên mặt phẳng.

Chú ý không thể dịch chuyển các điểm là giao của các đường thẳng.

Có thể sử dụng các công cụ hoặc để tạo ra các điểm giao của các đường thẳng trong hình vẽ. Muốn thay đổi kích thước của một điểm trên hình hãy nháy chuột phải lên điểm, sau đó chọn Thuộc tính trong bảng chọn, xuất hiện hộp hội thoại, vào TAB Kiểu và đặt lại tại vị trí Kích thước điểm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 12


Bài tập 11.

Dịch chuyển các điểm M, N, R để tạo ra các tình huống bài tập khác nhau cho HS trả lời.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 13


Bài tập 12

Dịch chuyển các điểm M, N, P, Q để quan sát các vị trí tương đối khác nhau giữa các điểm này.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 14


Bài tập 14

Dịch chuyển 2 điểm điều khiển màu đỏ để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5855

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn