Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng toán học. Toán 6. Chương I: Đoạn thẳng. Bài 6. Đoạn thẳng
15/12/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh Subject Notes Teaching Notes Guide
Hinh 32
Kẻ đoạn thẳng qua 2 điểm Nháy chuột lên check box để kẻ đoạn thẳng nối các điểm A, B.
Dịch chuyển thước để quan sát.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Hình 33
Hai đoạn thẳng cắt nhau.Dịch chuyển vị trí các đoạn thẳng để quan sát vị trí của hai đoạn thẳng này.Có thể dịch chuyển các đoạn thẳng bằng 2 cách:
- Nháy và rê chuột trên đoạn thẳng.
- Dịch chuyển các điểm đầu mút của đoạn thẳng.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng m luốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Hình 34
Đoạn thẳng cắt tia.Dịch chuyển vị trí của đoạn thẳng và tia để quan sát.Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Hình 35
Đoạn thẳng cắt đường thẳng.Dịch chuyển vị trí đoạn thẳng và đường thẳng để quan sát.Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Hình 36
Bài tập 36Dịch chuyển vị trí các đỉnh tam giác ABC và đường thẳng A để quan sát.Trên đường thẳng a có hai điểm điều khiển màu đỏ. Dịch chuyển điểm này để thay đổi vị trí của đường thẳng a.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Hình 37
Bài tập 38Dịch chuyển các điểm M, B, T để quan sát.Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Hình 38
Bài tập 39.Các điểm A, B, C và D, E, F chuyển động trên các đường thẳng tương ứng.
Nháy chuột vào check box để vẽ đường thẳng nối các giao điểm I, K, L.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5866

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn