Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng toán học. Toán 6. Chương I: Đoạn thẳng. Bài 8. Khi nào AM + MB = AB ?
16/12/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Hình ảnhSubject NotesTeaching NotesGuide
Tổng độ dài hai đoạn thẳng, M nằm trên AB Di chuyển điểm M trên đoạn AB để quan sát số đo các đoạn thẳng MA và MB, và so sánh với tổng MA+MB. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Tổng độ dài hai đoạn thẳng, M không nằm trên AB Điểm M di chuyển tự do trên mặt phẳng. Dịch chuyển M xuống sát trên đoạn AB để so sánh và rút ra kết luận. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Chú ý: ta luôn có AN = BM và bằng độ dài của đoạn thẳng phía dưới. Dùng chuột điều khiển đoạn thẳng phía dưới để quan sát thay đổi vị trí của M, N và các phép đo tương ứng. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 52. Dịch chuyển các điểm A, B trên đường thẳng nằm ngang. Dịch chuyển điểm C. Quan sát độ dài các đường đi từ A-->B theo 3 cách:
- đi qua C
- đi theo đường cong
- đi theo đường thẳng
và kết luận tìm ra đường đi ngắn nhất.
Các điểm A, B chuyển động tự do trên đường thẳng ngang. C chuyển động tự do trên đường trung trực của AB.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5873

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn