Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng toán học. Toán 6. Chương I: Đoạn thẳng. Bài 9. Vẽ đoạn thẳng biết độ dài
19/12/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Hình ảnhSubject NotesTeaching NotesGuide
Cách vẽ đoạn thẳng biết độ dài cho trước. Dịch chuyển thước và hướng dẫn cách vẽ điểm M. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình, nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước. Cách vẽ điểm D sử dụng compa như sau:
- Chọn công cụ trên thanh công cụ phía trên.
- Nháy chuột chọn đoạn AB.
- Di chuyển chuột và nháy vào điểm C.
Khi đó 1 vòng tròn bán kính AB với tâm C sẽ được khởi tạo.
- Dùng công cụ để xác định giao của vòng tròn này với tia Cx ta sẽ có điểm D là điểm cần tìm.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Vẽ hai đoạn thẳng trên tia. Thay đổi độ dài các đoạn thẳng màu hồng để quan sát vị trí các điểm M, N. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Vẽ hai đoạn thẳng trên tia. Nhận xét khi vẽ hình. Thay đổi độ dài các đoạn a, b để quan sát vị trí các điểm M, N. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5879

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn