Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng toán học. Toán 6. Chương II: Góc. Bài 1. Nửa mặt phẳng
23/12/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 1


Nửa mặt phẳng bờ a

Dịch chuyển hai điểm điều khiển màu đỏ và quan sát sự thay đổi vị trí của đường thẳng a và nửa mặt phẳng bờ a.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 2


Hai nửa mặt phẳng

Dịch chuyển các điểm M, N, P để quan sát vị trí các điểm này nằm trong các nửa mặt phẳng nào.

Sử dụng công cụ đoạn thẳng để nối các điểm và quan sát xem khi nào các đoạn thẳng này cắt đường thẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 3a


Tia nằm giữa hai tia

Dịch chuyển các điểm đỏ để điều khiển sự chuyển động của các tia OX, OY, OZ

Điểm M và N có thể chuyển động tự do trên các tia OX, OY tương ứng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 3b


Tia nằm giữa hai tia. Trường hợp Ox, Oy thẳng hàng.

Dịch chuyển điểm đỏ để điều khiển sự chuyển động của tia OZ

Điểm M và N có thể chuyển động tự do trên các tia OX, OY tương ứng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 3c


Tia nằm giữa hai tia. Oy chuyển vào nằm giữa Ox và Oz.

Dịch chuyển các điểm đỏ để điều khiển sự chuyển động của các tia OX, OY, OZ

Điểm M và N có thể chuyển động tự do trên các tia OX, OY tương ứng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5893

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn