Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 7. Chương I: Đường thẳng vuông góc, song song. Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
03/01/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Hình ảnhSubject NotesTeaching NotesGuide
Hai thước đo vuông gócĐây là những công cụ dùng để đo và nhận biết tính vuông góc và song song của các đường thẳng, đoạn thẳng trên màn hình.
Sử dụng 2 thước này có thể đo và biết được hai đường thẳng cho trước có song song hay vuông góc với nhau hay không.
- Nhấn và rê chuột trên thước để dịch chuyển thước trên mặt phẳng.
- Dịch chuyển các đỉnh của thước để xoay thước hay thay đổi kích thước của thước trên màn hình.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Ba thước: 2 thước vuông và 1 thước dài. Đây là những công cụ dùng để đo và nhận biết tính vuông góc và song song của các đường thẳng, đoạn thẳng trên màn hình.
Sử dụng 3 thước này có thể đo và biết được hai đường thẳng cho trước có song song hay vuông góc với nhau hay không.
- Nhấn và rê chuột trên thước để dịch chuyển thước trên mặt phẳng.
- Dịch chuyển các đỉnh của thước để xoay thước hay thay đổi kích thước của thước trên màn hình.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
4 thước vuông góc và 1 thước dài Đây là những công cụ dùng để đo và nhận biết tính vuông góc và song song của các đường thẳng, đoạn thẳng trên màn hình.
Sử dụng 5 thước này có thể đo và biết được hai đường thẳng cho trước có song song hay vuông góc với nhau hay không.
- Nhấn và rê chuột trên thước để dịch chuyển thước trên mặt phẳng.
- Dịch chuyển các đỉnh của thước để xoay thước hay thay đổi kích thước của thước trên màn hình.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
6 thước bao gồm: 4 thước vuông, 1 thước đo chiều dài, 1 thước đo góc. Đây là những công cụ dùng để đo và nhận biết tính vuông góc và song song của các đường thẳng, đoạn thẳng trên màn hình.
Bộ thước đo này còn có thể đo được số đo của các góc bất kỳ.
- Nhấn và rê chuột trên thước để dịch chuyển thước trên mặt phẳng.
- Dịch chuyển các đỉnh của thước để xoay thước hay thay đổi kích thước của thước trên màn hình.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Gấp giấy tạo hai đường vuông góc Mô phỏng cách gấp giấy để tạo 2 đường gấp vuông góc với nhau.
Chú ý: dịch chuyển hai điểm nằm trên hai cạnh nằm ngang của hình bên trái (2 điểm này tạo nên đường gấp) để quan sát sự thay đổi trong các hình bên phải.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Hai đường vuông góc. Dịch chuyển điểm O trên mặt phẳng để quan sát hai đường thẳng vuông góc. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Vẽ hai đường vuông góc, trường hợp O nằm trên 1 đường.Thực hiện lần lượt các thao tác sau:
- Dịch chuyển thước thứ nhất (bên trái) dọc theo đường thẳng a đến vị trí điểm O sao cho O thẳng hàng với cạnh đứng của thước.
- Nháy check box Kẻ đường vuông góc trên.
- Dịch chuyển thước còn lại dọc theo phía dưới đường thẳng a đến vị trí điểm O sao cho O thẳng hàng với cạnh đứng của thước.
- Nháy check box Kẻ đường vuông góc dưới.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Vẽ hai đường vuông góc, trường hợp O nằm ngoài đường thẳng. Thực hiện lần lượt các thao tác sau:
- Dịch chuyển thước thứ nhất (phía trên) dọc theo đường thẳng a, sao cho 1 cạnh của thước trùng với a, đến vị trí điểm O sao cho O nằm trên 1 cạnh của thước.
- Nháy vào check box phía trên để kẻ tia thẳng đi qua O và vuông góc với a.
- Dịch chuyển thước dài sao cho một phần của thước này trùng với tia vuông góc vừa tạo.
- Nháy check box phía dưới để vẽ tia thẳng hàng với tia đã tạo, tạo thành đường thẳng qua O và vuông góc với đường thẳng a.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Trung trực của đoạn thẳng.Có thể dịch chuyển các điểm A, B trên mặt phẳng để quan sát. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 15: gấp giấy tạo hai đường thẳng vuông góc.Dịch chuyển các điểm tạo nét gấp để quan sát. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 16Chỉ dùng 1 thước vuông, hạ đường thẳng từ 1 điểm vuông góc với 1 đường thẳng cho trước.Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 17Có thể xoay các thước bằng cách dịch chuyển các điểm đầu của thước.
Giáo viên có thể kẻ thêm nhiều đoạn, đường thẳng nữa để làm bài tập cho học sinh kiểm tra tính vuông góc của chúng.
Sử dụng công cụ để vẽ các đoạn thẳng trên mặt phẳng.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 19Dịch chuyển điểm A để quan sát.Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5922

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn