Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 7. Chương I: Đường thẳng vuông góc, song song. Bài 4. Hai đường thẳng song song
04/01/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Hình ảnhSubject NotesTeaching NotesGuide
Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song songCó thể dùng chuột dịch chuyển các đường thẳng phía trên trong 3 hình a), b), c) Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Hình 17aCó thể dùng chuột dịch chuyển các đường thẳng phía trên trong 3 hình a), b), c) Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Hình 17bCó thể dùng chuột dịch chuyển các đường thẳng phía trên trong 3 hình a), b), c)Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Hình 17cCó thể dùng chuột dịch chuyển các đường thẳng phía trên trong 3 hình a), b), c)Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Sử dụng thước vẽ hai góc so le trong bằng nhau Các thao tác vẽ được thực hiện như sau:
- Dịch chuyển thước vuông góc sao cho điểm A nằm trên cạnh xiên của thước, cạnh vuông góc nhỏ của thước trùng với đường thẳng a.
- Nháy check box Bước 1 để kẻ tia xiên đầu tiên, kẻ từ A và cắt đường thẳng a tại B.
- Dùng chuột xoay thước vuông sao cho đáy nhỏ lên trên, cạnh huyền góc vuông trùng với đường thẳng vừa vẽ và 1 đỉnh của thước trùng với điểm A.
- Nháy check box Bước 2 để vẽ tia từ A và song song với đường thẳng a.
- Dùng thước dài dịch chuyển lên sao cho điểm A nằm phia trên của thước.
- Nháy check box Bước 3 để vẽ nốt tia từ A và song song với đường thẳng a.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Sử dụng thước vẽ hai góc đồng vị bằng nhauCác thao tác vẽ được thực hiện như sau:
- Dịch chuyển thước vuông góc sao cho điểm A nằm trên cạnh xiên của thước, cạnh vuông góc nhỏ của thước trùng với đường thẳng a.
- Nháy check box Bước 1 để kẻ tia xiên đầu tiên, kẻ từ A và cắt đường thẳng a tại B.
- Dịch chuyển thước lên trên sao cho điểm A trùng với đỉnh dưới của thước (tại đỉnh góc nhọn) sao cho ia vừa vẽ luôn trùng với cạnh huyền của thước.
- Nháy check box Bước 2 để vẽ tiếp tia kéo dài lên phía trên từ A.
- Dùng thước dài dịch chuyển lên sao cho điểm A nằm phia trên của thước.
- Nháy check box Bước 3 để vẽ nốt tia từ A và song song với đường thẳng a.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 30, phần 1 Người quan sát sẽ có ảo giác rằng hai tia m, n không song song và sẽ cắt nhau tại một điểm xa bên phải màn hình.
Để kiểm tra xem hai đường thẳng m, n có song song với nhau hay không thực hiện các thao tác sau:
- Nháy chọn công cụ .
- Nháy chuột lần lượt lên các đường thẳng m, n để xem thông báo quan hệ giữa 2 đường thẳng m và n.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 30, phần 1 Người quan sát sẽ có ảo giác rằng hai tia m, n không song song và sẽ cắt nhau tại một điểm xa bên phải màn hình.
Để kiểm tra xem hai đường thẳng m, n có song song với nhau hay không thực hiện các thao tác sau:
- Nháy chọn công cụ .
- Nháy chuột lần lượt lên các đường thẳng m, n để xem thông báo quan hệ giữa 2 đường thẳng m và n.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 30, phần 2 Người quan sát sẽ có ảo giác rằng hai đường thẳng p, q trên màn hình không song song với nhau.
Để kiểm tra xem hai đường thẳng p, q có song song với nhau hay không thực hiện các thao tác sau:
- Nháy chọn công cụ .
- Nháy chuột lần lượt lên các đường thẳng trên.
Có thể điều chỉnh khoảng cách giữa hai đường thẳng p, q bằng cách dịch chuyển hai điểm tự do ở bên trái của hai đường thẳng p, q.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5926

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn