Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 7. Chương I: Đường thẳng vuông góc, song song. Bài 7. Định lý hình học
05/01/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Hình ảnhSubject NotesTeaching NotesGuide
Định lý: hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.Cho các đường thẳng dịch chuyển và quan sát nhận thấy hai góc O1 và O2 luôn bằng nhau.
Có thể sử dụng công cụ để kiểm tra điều này.
Để kiểm tra hai góc có bằng nhau hay không thực hiện thao tác sau:
- Nháy chuột chọn công cụ .
- Nháy chuột lên hai góc muốn kiểm tra.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Chứng minh định lý.
Nếu Om và On là tia phân giác của các góc xOz và yOz thì góc mOn = 90 độ.
Dịch chuyển điểm Z để quan sát. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 52 Cho các đường thẳng dịch chuyển và quan sát nhận thấy hai góc O1 và O3, O2 và O4 luôn bằng nhau.
Có thể sử dụng công cụ để kiểm tra điều này.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5935

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn