Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 7. Chương II: Tam giác. Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất c-c-c
10/01/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.

Hình ảnhSubject NotesTeaching NotesGuide
Vẽ tam giác biết 3 cạnh Mô tả cách vẽ tam giác ABC biết độ dài các cạnh.
Nháy vào check box để vẽ hai đường tròn tâm B, C với bán kính c, b. Hai đường tròn sẽ cắt nhau tại điểm A.
Độ dài các cạnh của tam giác được cho bởi 3 đoạn thẳng nằm phía dưới màn hình.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Vẽ tam giác biết 3 cạnh Mô tả cách vẽ tam giác ABC biết độ dài các cạnh.
Độ dài các cạnh của tam giác được cho bởi 3 đoạn thẳng nằm phía dưới màn hình.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ chuột phải đồng thời rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Trường hợp bằng nhau cạnh - cạnh - cạnh. Dịch chuyển các điểm A, B, C để quan sát. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Tìm số đo góc B? Dịch chuyển các điểm A, C, D để quan sát.
Điểm B đối xứng với A qua CD.
Dịch chuyển các điểm này sao cho số đo góc A giống trong SGK.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 17 Dịch chuyển các điểm A, B, C để quan sát.
Điểm D luôn đối xứng với C qua AB.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 17 Dịch chuyển các điểm M, P, Q để quan sát. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 17 Các điểm E, K, H chuyển động tự do trên màn hình. Dịch chuyển các điểm này để quan sát. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 18 Các điểm A, B chuyển động tự do trên màn hình. Điểm M, N chuyển động trên đường trung trực của AB. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 19 Các điểm D, B, E chuyển động tự do trên màn hình. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 20 Mô tả cách vẽ đường phân giác của một góc cho trước sử dụng thước và compa.
Chú ý:
Đoạn thẳng phía dưới là bán kính của 2 vòng tròn với tâm là các điểm A, B.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 22: dùng thước và compa để vẽ một góc bằng 1 góc cho trước. Cho trước góc XOY và tia Am Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 22: dùng thước và compa để vẽ một góc bằng 1 góc cho trước. Cho trước đoạn thẳng r.
Kẻ vòng tròn tâm O bán kính r cắt OX, OY tại C và B.
Kẻ vòng tròn tâm A bán kính r cắt Am tại D.
Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Bài tập 22: dùng thước và compa để vẽ một góc bằng 1 góc cho trước. Kẻ vòng tròn bán kính CB lấy tâm D và cắt vòng tròn tâm A tại E. Nối tia AE. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa cuta chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Khung cửa không chắc chắn. Dịch chuyển điểm đỏ để quan sát tính không chắc chắn của khung cửa này. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Khung cửa chắc chắn. Có thể dịch chuyển hai đỉnh ở đáy của khung này. Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
Cầu Long Biên Chú ý:
- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.
- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=5951

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn