Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 7. Chương III: Quan hệ tam giác. Bài 1. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện
20/02/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 1


Góc đối diện với cạnh lớn hơn

Dịch chuyển điểm A để quan sát độ dài các cạnh AB, CD và các góc B, C tương ứng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 2


Cắt và gấp hình tam giác với AC > AB

Các đỉnh A, B, C chuyển động tự do trong mặt phẳng. Dịch chuyển các điểm này để quan sát.

GV chú ý cho HS quan sát khi AC lớn hơn hoặc nhỏ hơn AB.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 3


Định lí 1

Dịch chuyển điểm A tự do trên màn hình sao cho AC > AB (điểm B' luôn nằm trên AC), quan sát và đưa ra nhận xét kết quả của định lý.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 4


Định lí 2

Dịch chuyển các điểm A, B, C trên màn hình, quan sát các số đo góc và cạnh và đưa ra kết luận.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 5


Bài tập 5

Các điểm A, C chuyển động tự do trên mặt phẳng. Điểm B chuyển động trên đoạn thẳng AC.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 6


Bài tập 6

Cho các điểm A, B, C chuyển động tự do trên màn hình. Chú ý quan sát trường hợp D chuyển động ra ngoài cạnh AC.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6093

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn