Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 7. Chương III: Quan hệ tam giác. Bài 2. Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu
20/02/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 7


Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu

Dịch chuyển điểm B chuyển động trên đường thẳng ngang.

Điểm A chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 8


Dùng êke kẻ đường vuông góc

Dịch chuyển thước êke vuông góc sao cho một cạnh của thước trùng với đường thẳng d và điểm A nằm trên cạnh còn lại của thước.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 9


Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên. Định lý 1.

Dịch chuyển điểm A và quan sát độ dài đường vuông góc và đường xiên tương ứng trên màn hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 10


Đường xiên và hình chiếu của chúng.

Các điểm B, C chuyển động trên đường thẳng ngang.

Điểm A chuyển động tự do trên màn hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 11


Bài tập 8

Các điểm B, C chuyển động trên đường thẳng ngang.

Điểm A chuyển động tự do trên màn hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 12


Bài tập 9

Có thể dịch chuyển điểm M và các điểm A, B, C, D theo chiều ngang.

Hình 13


Bài tập 11

Dịch chuyển các điểm B, C theo đường ngang.

Dịch chuyển A tự do trên màn hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 14


Bài tập 12

GV có thể thực hiện các thao tác sau:

- Dịch chuyển điểm A tự do trên màn hình.

- Dịch chuyển đường thẳng b lên, xuống.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 15


Bài tập 12

Trong hình có 2 thước, 1 thước nghiêng và 1 thước thẳng đứng.

Dùng chuột dịch chuyển các thước này trên màn hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 16


Bài tập 13

Các điểm A, C chuyển động tự do trên màn hình.

Điểm B chuyển động trên đường vuông góc với AC đi qua A.

Điểm E chuyển động trên AC.

Điểm D chuyển động trên AB.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6094

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn