Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 7. Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Bài 5. Tính chất tia phân giác của một góc
22/02/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 27


Gấp giấy để tạo tia phân giác của một góc

Dịch chuyển các điểm điều khiển trên tia OX, OY để thay đổi giá trị góc XOY.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 27 new


Gấp giấy để tạo tia phân giác của một góc

Dịch chuyển các điểm điều khiển trên tia OX, OY để thay đổi giá trị góc XOY.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 28


Định lí 1

Dịch chuyển các điểm điều khiển trên tia OX, OY để thay đổi giá trị góc XOY.

M chuyển động tự do trên tia OZ.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 29


Chứng minh định lí 1

Dịch chuyển các điểm điều khiển trên tia OX, OY để thay đổi giá trị góc XOY.

M chuyển động tự do trên tia phân giác góc XOY.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 30


Định lý đảo

Dịch chuyển các điểm điều khiển trên tia OX, OY để thay đổi giá trị góc XOY.

M chuyển động tự do trên tia phân giác góc XOY.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 31


Bài tập 31.

Cách vẽ tia phân giác góc XOY.

Mô tả cách vẽ tia phân giác của một góc cho trước bằng một thước.

GV điều khiển thước lần lượt áp lề thước vào các cạnh của góc.

- Dịch chuyển thước bằng cách rê chuột lên miền bên trọng của thước.

- Xoay thước bằng cách rê chuột tại các đỉnh của thước.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 32


Bài tập 32

Dịch chuyển các điểm A, B, C để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 33


Bài tập 33

Có thể điều khiển 2 đường thẳng cắt nhau tại O bởi 2 điểm trên mỗi đường thẳng này.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 34


Bài tập 35

Một cách vẽ tia phân giác của một góc.

Bài tập này sử dụng một thước có chia khoảng cách để vẽ phân giác.

Bài mô phỏng sẽ sử dụng 2 thước tương ứng với số đo 2 khoảng cách để vẽ tia phân giác.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6098

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn