Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 7. Chương III: Quan hệ tam giác. Bài 7. Tính chất đường trung trực của 1 đoạn thẳng
24/02/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 41


Gấp giấy tạo đường trung trực của đoạn thẳng

Dịch chuyển các điểm A, B để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 42


Định lí đảo về đường trung trực.

M là điểm luôn cách đều các đỉnh A, B.

Dịch chuyển điểm M để quan sát quĩ đạo do M tạo ra.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 42a


Định lí đảo về đường trung trực.

Phần a.

M là điểm luôn cách đều các đỉnh A, B.

Dịch chuyển điểm M để quan sát quĩ đạo do M tạo ra.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 42b


Định lí đảo về đường trung trực.

Phần b.

Các điểm A, B chuyển động tự do trên màn hình.

Điểm M chuyển động trên đường trung trực của AB.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 43


Vẽ đường trung trực của một đoạn thẳng.

Đoạn thẳng nhỏ phía dưới là bán kính vòng tròn với tâm là M, N tương ứng.

Cách dựng:

- Lấy M và N làm tâm lần lượt vẽ 2 vòng trònh tâm là M, N và bán kính là đoạn thẳng cho trước.

- Lấy giao của các đường tròn này.

- Nối các giao điểm này sẽ tạo ra đường trung trực của đoạn AB.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ chuột phải và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 44


Bài tập 49

Dịch chuyển D trên đường thẳng (con sông), quan sát AD+DB và nhận xét vì sao AC+CB là nhỏ nhất.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 45


Bài tập 50

Có thể dịch chuyển 2 địa điểm bằng cách dịch chuyển 2 điểm màu đỏ.

Cũng có thể dịch chuyển đường thằng màu xanh.

Hình 46


Bài tập 51.

Cách dựng dường thẳng đi qua P và vuông góc với đường thẳng d cho trước.

Cách dựng như sau:

- Vẽ đường tròn tâm P, cắt đường thẳng d tại A và B.

- Lấy A, B làm tâm kẻ hai đường tròn bằng nhau, chúng cắt nhau tại C (C khác P).

- Nối PC.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 46_car


Bài tập 51.

Cách dựng dường thẳng đi qua P và vuông góc với đường thẳng d cho trước.

Cách dựng như sau:

- Vẽ đường tròn tâm P, cắt đường thẳng d tại A và B.

- Lấy A, B làm tâm kẻ hai đường tròn bằng nhau, chúng cắt nhau tại C (C khác P).

- Nối PC.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ chuột phải và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6108

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn