Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: chính thức khai trương trang Danh sách sản phẩm - School@net Product Catalog Open School@net Product Catalog Domain
29/02/2012

Sau một thời gian chuẩn bị, hôm nay ngày 1/3/2012, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường xin thông báo về việc chính thức khai trương trang thông tin mới: Danh sách sản phẩm hay School@net Product Catalog của mình.


Đây là lần đầu tiên công ty School@net xây dựng riêng một trang WEB (Domain) dùng để lưu trữ toàn bộ thông tin về các sản phẩm và giải pháp phần mềm của mình. Với trang này các khách hàng có thể tìm kiếm dễ dàng các thông tin sản phẩm mới nhất cũng như các giải pháp phần mềm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.

Để vào trang Danh sách sản phẩm này hãy nháy chuột lên hình ảnh trên tại bất cứ đâu khi bạn nhìn thấy trên màn hình, hoặc nhập thông tin lien kết sau chính xác tại dòng địa chỉ của trình duyệt:

http://www.vnschool.net/modules.php?name=Product

http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=ProductURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6131

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn