Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 7. Chương III: Quan hệ tam giác. Bài 11. Ôn tập cuối năm
01/03/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Đường thẳng Euler


Đường thẳng Euler đi qua 3 điểm: trực tâm, trọng tâm và tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác.

Dịch chuyển các đỉnh A, B, C trong mặt phẳng và quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 59


Bài tập 1.

Từ điểm M cho trước vẽ 2 đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cho trước.

Cách vẽ như sau:

- Bước 1: vẽ 1 đường tròn tâm M với bán kính đủ lớn bất kỳ để cắt cả 2 đường thẳng a, b mỗi đường tại 2 điểm.

- Bước 2: xác định điểm H trên a và K trên b chính là trung điểm của các giao điểm trên.

- Bước 3: nối MH, MK chính là các đường thẳng vuông góc cần tìm.

Chú ý:

Trên màn hình có 1 điểmđiều khiển màu đỏ chính là điểm tự do trên mặt phẳng xác định vòng tròn đầu tiên với tâm là M và đi qua điểm điều khiển này.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 59a


Bài tập 1.

Từ điểm M cho trước vẽ 2 đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng cho trước.

Cách vẽ như sau:

- Bước 1: vẽ 1 đường tròn tâm M với bán kính đủ lớn bất kỳ để cắt cả 2 đường thẳng a, b mỗi đường tại 2 điểm.

- Bước 2: xác định điểm H trên a và K trên b chính là trung điểm của các giao điểm trên.

- Bước 3: nối MH, MK chính là các đường thẳng vuông góc cần tìm.

Chú ý:

Trên màn hình có 1 điểmđiều khiển màu đỏ chính là điểm tự do trên mặt phẳng xác định vòng tròn đầu tiên với tâm là M và đi qua điểm điều khiển này.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 59b


Bài tập 1.

Từ điểm M cho trước vẽ 2 đường thẳng song song với hai đường thẳng cho trước.

Cách vẽ như sau:

- Trên các đường thẳng a, b chọn các điểm bất kỳ A, A' và B, B'.

- Lấy M làm tâm vẽ đường tròn bán kính AA', lấy A' làm tâm vẽ đường tròn bán kính AM. Hai đường tròn này cắt nhau tại một điểm, kẻ đường thẳng nối điểm này với M. Đó chính là đường thẳng qua M và song song với a.

- Lấy M làm tâm vẽ đường tròn bán kính BB', lấy B' làm tâm vẽ đường tròn bán kính BM. Hai đường tròn này cắt nhau tại một điểm, kẻ đường thẳng nối điểm này với M. Đó chính là đường thẳng qua M và song song với b.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 60


Bài tập 2

Có thể dịch chuyển M và P để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 61


Bài tập 3

Dịch chuyển đường thẳng b lên, xuống và quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 62


Bài tập 5.

Tính số đo X.

Điểm A, B chuyển động tự do trên màn hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 63


Bài tập 5.

Tính số đo X.

Điểm C chuyển động tự do trong mặt phẳng, B chuyển động trên đường thẳng phía trên.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 64


Bài tập 5.

Tính số đo X.

C chuyển động tự do trên tia thẳng xuất phát từ A.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 65


Bài tập 9.

Cách vẽ đường vuông góc với đoạn Ab đi qua A nhưng không vượt ra ngoài đoạn AB.

Cách vẽ như sau:

- Bước 1: vẽ đường trung trực của AB. Sử dụng compa, vẽ hai cung tròn với tâm A, B và bán kính AB. Hai cung tròn này cắt nhau tại 2 điểm, đường nối 2 điểm này chính là đường trung trực của AB.

- Bước 2: Lấy 1 điểm O bất kỳ trên đường trung trực này (trên màn hình là điểm màu đỏ). Lấy điểm này làm tâm vẽ 1 vòng tròn đi qua A, B.Nối OB cắt vòng tròn này tại C. Đường thẳng AC chính là đường vuông góc cần tìm.

Chú ý:

Bài tập này có thể có nhiều cách giải khác nhau.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 66


Bài tập 10. Từ điểm M vẽ đường thẳng đi qua giao của hai đường thẳng a, b cho trước (không biết giao điểm).

Cách vẽ như sau:

- Từ M kẻ các đường thẳng song song với a, b (xem bài tập 1). Hai đường thẳng này cắt a, b tại hai điểm. Xác định trung điểm của hai giao điểm này.

- Đường thẳng nối M và trung điểm này chính là đường thẳng cần tìm.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6134

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn