Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 8. Chương I: Tứ giác. Bài 2. Hình thang
09/03/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 13

Khái niệm hình thang

Dịch chuyển các đỉnh A, B, C, D để quan sát sự thay đổi của hai góc A, D và nêu nhận xét về tứ giác ABCD có điểm gì đặc biệt.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 14

Định nghĩa hình thang

Muốn dịch chuyển cả hình cần nháy và kéo thả chuột bên trong hình thang.

Các điểm A, B, C chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Điểm D chuyển động sao cho CD luôn song song với AB.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 15a

Nhận biết hình thang

Muốn dịch chuyển cả hình cần nháy và kéo thả chuột bên trong hình thang.

Các điểm B, C chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 15b

Nhận biết hình thang

Muốn dịch chuyển cả hình cần nháy và kéo thả chuột bên trong hình thang.

Các điểm G, F chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 15c

Nhận biết hình thang

Muốn dịch chuyển cả hình cần nháy và kéo thả chuột bên trong hình thang.

Các điểm I, N chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 16

Trường hợp đặc biệt của hình thang: AD//BC

Muốn dịch chuyển cả hình cần nháy và kéo thả chuột bên trong hình thang.

Các điểm A, B, D chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 17

Trường hợp đặc biệt của hình thang: AB=CD

Muốn dịch chuyển cả hình cần nháy và kéo thả chuột bên trong hình thang.

Các điểm A, B chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 18

Hình thang vuông

Muốn dịch chuyển cả hình cần nháy và kéo thả chuột bên trong hình thang.

Các điểm A, D chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 19

Bài tập 6: dùng thước kiểm tra xem hai đường thẳng cho trước có song song với nhau hay không.

Sử dụng 1 thước dài và 2 thước vuông góc (êke) có thể thực hiện được việc kiểm tra này.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 20

Muốn dịch chuyển một hình hãy kéo thả chuột bên trong các hình.

Muốn thay đổi chi tiết thì dịch chuyển các đỉnh của từng hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 21a

Tìm X và Y

Muốn dịch chuyển một hình hãy kéo thả chuột bên trong các hình.

Muốn thay đổi chi tiết thì dịch chuyển các đỉnh của từng hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 21b

Tìm X và Y

Muốn dịch chuyển một hình hãy kéo thả chuột bên trong hình.

Các điểm A, B chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 21c

Tìm X và Y

Muốn dịch chuyển một hình hãy kéo thả chuột bên trong hình.

Các điểm A, B chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 22

Bài tập 10

Có thể dịch chuyển các điểm A, G dọc theo đường thẳng.

Khoảng cách giữa các đường ngang là bằng nhau.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6154

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn