Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 8. Chương I: Tứ giác. Bài 11. Hình thoi
20/03/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 100


Định nghĩa hình thoi

Muốn dịch chuyển hình thoi hãy kéo thả chuột bên trong hình.

Có thể dịchchuyển các điểm A, B trên hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 101


Tính chất hình thoi

Muốn dịch chuyển hình thoi hãy kéo thả chuột bên trong hình.

Có thể dịchchuyển các điểm A, B, O trên hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 102


Bài tập 73: tìm các hình thoi trong các hình sau đây.

Muốn dịch chuyển hình thoi hãy kéo thả chuột bên trong hình.

Có thể dịchchuyển các điểm là đỉnh các hình thoi.

Hình a) c) là hình thoi.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 102abc


Bài tập 73: tìm các hình thoi trong các hình sau đây.

Muốn dịch chuyển hình thoi hãy kéo thả chuột bên trong hình.

Có thể dịchchuyển các điểm là đỉnh các hình thoi.

Hình a) c) là hình thoi.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 102de


Bài tập 73: tìm các hình thoi trong các hình sau đây.

Hình e) là hình thoi.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6180

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn