Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 9. Chương I: Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
26/04/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 25

Các hệ thức trong tam giác vuông.

Có thể dịch chuyển các đỉnh A, B, C của tam giác.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 26

Ví dụ 1.

Dịch chuyển các điểm A và H để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 27

Ví dụ 3

Dịch chuyển các đỉnh A, B, C để quan sát.

Chú ý số đo trong hình vẽ có thể không giống SGK.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 28

Ví dụ 3, phần 2

Dịch chuyển các đỉnh của tam giác để quan sát.

Chú ý số đo trong hình vẽ có thể không giống SGK.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 29

Ví dụ 4

Dịch chuyển các đỉnh của tam giác để quan sát.

Chú ý số đo trong hình vẽ có thể không giống SGK.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 30

Bài tập 26

Có thể thực hiện các thao tác sau trên hình:

- Dịch chuyển hai điểm nằm trên đường nằm ngang, trong đó 1 là vị trí chân tháp.

- Điểm đỉnh của tháp có thể dịch chuyển theo hướng thẳng đứng để xác định chiều cao của tháp.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 31

Bài tập 28

Có thể thực hiện các thao tác sau trên hình:

- Đường thẳng nằm ngang có thể dịch chuyển lên, xuống.

- Điểm xa góc trái có thể dịch chuyển trên đường thẳng ngang.

- Dịch chuyển điểm trên đường nghiêng để xác định chiều cao tòa nhà.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 32

Bài tập 29

Có thể thực hiện các thao tác sau trên hình:

- Đường thẳng xiên có thể dịch chuyển song song.

- Có thể dịch chuyển 1 điểm nằm trên đường thẳng này.

- Điểm nằm trên bờ sông đối diện cũng có thể thay đổi.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 33

Bài tập 31

Có thể dịch chuyển các đỉnh của hình để quan sát.

Chú ý số đo trong hình vẽ có thể không giống SGK.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6311

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn