Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 9. Chương II: Đường tròn. Bài 1. Xác định đường tròn
02/05/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 52

Nhắc lại khái niệm đường tròn.

Dịch chuyển điểm mút bán kính trên đường tròn để quan sát.

Muốn thay đổi vị trí và bán kính đường tròn thì dịch chuyển tâm O hoặc điểm điều khiển màu đỏ.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 53

So sánh các góc bên trong (K) hay ngoài đường tròn (H)

Dịch chuyển điểm K, H để quan sát kết quả số đo các góc.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 54

Qua 3 điểm thẳng hàng không xác định được vòng tròn.

Có thể dịch chuyển các điểm A, B, C theo chiều ngang.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 55

Qua 3 điểm không thẳng hàng sẽ xác định được vòng tròn.

Các điểm A, B, C chuyển động tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 56

Tâm đối xứng của đường tròn.

Dịch chuyển điểm A chuyển động trên đường tròn.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 57

Trục đối xứng của đường tròn.

Dịch chuyển điểm C trên đường tròn để quan sát.

Đường kính AB có thể thay đổi bằng cách dịch chuyển điểm A trên đường tròn.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 60

Hình hoa 4 cánh

Dịch chuyển các điểm điều khiển A, B để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 61

Hình lọ hoa

Dịch chuyển các điểm tự do B và E để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 62

Thước dùng để tìm đường trung trực của một đoạn thẳng.

Muốn tìm trung trực của một đoạn thẳng thì thực hiện thao tác sau:

- Dịch chuyển các điểm A, B đến các đầu mút của đoạn thẳng này.

- Đường thẳng qua CD chính là trung trực của đoạn thẳng này.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 63

Cách tìm tâm đường tròn.

Cách tìm tâm vòng tròn như sau:

- Đặt thước sao cho các điểm A, B nằm trên đường tròn, đánh dấu đường thẳng CD.

- Đặt thước theo 1 hướng khác sao cho các điểm A, B nằm trên đường tròn, đánh dấu đường thẳng CD.

- Đánh dấu giao điểm của đoạn CD được đo bởi 2 lần trên. Đó chính là tâm đường tròn đã cho.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6326

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn