Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 9. Chương II: Đường tròn. Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến đường tròn
09/05/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 74


Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

Dịch chuyển điểm C để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 75


Từ điểm A kẻ các tiếp tuyến với đường tròn cho trước.

Dịch chuyển điểm A tự do trên mặt phẳng để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 76


Bài tập 23

Dịch chuyển chậm các điểm A, B, C để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 77


Thước đo đường kính hình tròn.

Hình tròn tâm O là hình cần tìm đường kính. Dịch chuyển điểm O để dịch chuyển vòng tròn vào vị trí cần đo sao cho nó tiếp xúc với hai cạnh chính của thước.

Dịch chuyển điểm D dọc theo thước sao cho cạnh của nó tiếp xúc với vòng tròn, khi đó độ dài CD chính là đường kính của hình tròn.

Có thể dịch chuyển thước bằng cách rê chuột lên mặt thước.

Muốn xoay thước nháy và rê chuột tại các điểm C và E.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 78


Tầm nhìn xa tối đa

Khoảng cách AC là tầm nhìn xa tối đa của người đặt tầm mắt tại vị trí A.

Dịch chuyển A để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6347

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn