Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 9. Chương III: Góc với đường tròn. Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung
15/05/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 1

Khái niệm góc ở tâm.

- Sử dụng các điểm điều khiển Control1và Control2 bằng cách nháy và rê chuột tại các điểm này trên màn hình.

- Có thể dịch chuyển các điểm A, B trên đường tròn bằng cách kéo rê chuột trên các điểm này.

Đo góc AOB trên màn hình:

Nháy chuột phải lên vị trí có góc và chọn chức năng Hiển thị tên.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 2

Số đo cung

- Sử dụng điểm điều khiển Control bằng cách nháy và rê chuột tại các điểm này trên màn hình.

- Có thể dịch chuyển các điểm A, B trên đường tròn bằng cách kéo rê chuột trên các điểm này. Số đo góc sẽ thay đổi theo giá trị góc cụ thể AOB.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 3

Điểm C nằm trên cung nhỏ AB

- Sử dụng điểm điều khiển Control bằng cách nháy và rê chuột tại các điểm này trên màn hình.

- Điểm C có thể chuyển độc trong cung AB.

- Muốn đo số đo các góc AOC và COB hãy nháy chuột phải lên các góc này và chọn Hiển thị tên.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 4

Điểm C nằm trên cung lớn AB

- Điểm C có thể dịch chuyển bất kỳ trên cung ngoài AB. Rê chuột tại điểm C để dịch chuyển điểm này.

- Các điểm A, B cũng có thể chuyển động bất kỳ trên đường tròn.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 5

Bài tập 3: tìm số đo cung AmB

- Sử dụng điểm điều khiển Control bằng cách nháy và rê chuột tại các điểm này trên màn hình.

- Các điểm A, B có thể chuyển động tự do trên đường tròn tâm O.

Đo góc AmB:

Nháy chuột phải lên vị trí có góc và chọn chức năng Hiển thị tên.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 6

Bài tập 3: tìm số đo cung AnB

- Sử dụng điểm điều khiển Control bằng cách nháy và rê chuột tại các điểm này trên màn hình.

- Các điểm A, B có thể chuyển động tự do trên đường tròn tâm O.

Đo cung AnB:

Nháy chuột chọn biểu tượng trên thanh công cụ, sau đó nháy chuột lần lượt tại các điểm A, O, B.

Nháy nút để quay về chế độ điều khiển hình mặc định.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 7

Bài tập 4

- Sử dụng điểm điều khiển Control bằng cách nháy và rê chuột tại các điểm này trên màn hình.

- Điểm A có thể chuyển động tự do trên đường tròn tâm O.

Đo góc AOB:

Nháy chuột chọn biểu tượng trên thanh công cụ, sau đó nháy chuột lần lượt tại các điểm B, O, A.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 8

Bài tập 7

Dịch chuyển các điểm điều khiển để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6367

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn