Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 9. Chương III: Góc với đường tròn. Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
18/05/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 22

Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung.

Dịch chuyển điểm A, B trên đường tròn để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 23

Vì sao góc này không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?

Dịch chuyển 3 điểm trêm vòng tròn để tạo các hình khác nhau.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 23-26

Vì sao góc này không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?

Dịch chuyển các đỉnh góc, các tâm vòng tròn để tạo các góc khác nhau trên hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 24

Vì sao góc này không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?

Dịch chuyển các đỉnh góc, các tâm vòng tròn để tạo các góc khác nhau trên hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 25

Vì sao góc này không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?

Dịch chuyển các đỉnh góc, các tâm vòng tròn để tạo các góc khác nhau trên hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 26

Vì sao góc này không phải là góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung?

Dịch chuyển các đỉnh góc, các tâm vòng tròn để tạo các góc khác nhau trên hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 27

Định lí về góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Có thể dịch chuyển:

- Điểm A

- Tâm vòng tròn O

- Điểm B

trên các hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 27a

Trường hợp tâm vòng tròn nằm trên dây cung

Có thể dịch chuyển:

- Điểm A

- Tâm vòng tròn O

- Điểm B

trên các hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 27b

Trường hợp tâm vòng tròn nằm ngoài dây cung

Có thể dịch chuyển:

- Điểm A

- Tâm vòng tròn O

- Điểm B

trên các hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 27c

Trường hợp tâm vòng tròn nằm bên trong góc

Có thể dịch chuyển:

- Điểm A

- Tâm vòng tròn O

- Điểm B

trên các hình.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 28

So sánh số đo của góc BAx, ACB và số đo của cung AmB.

Có thể dịch chuyển các điểm A, B, C trên vòng tròn.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 29

Bài tập 30. Định lí đảo của định lí về góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung.

Dịch chuyển điểm A, B trên vòng tròn để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 30

Bài tập 35

Vị trí A là tòa tháp cao. Vị trí B là người quan sát. Độ cao của tòa tháp và người quan sát có thể điều khiển thay đổi được. Các điểm A, B có thể dịch chuyển tự do trên vòng tròn.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 30a

Gợi ý cách làm bài tập 35

Dịch chuyển điểm C sao cho đường thẳng CT đi qua đỉnh H.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6383

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn