Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 9. Chương III: Góc với đường tròn. Bài 6. Cung chứa góc
21/05/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình cung_chua_goc1


Điểm M chuyển động sao cho góc AMB luôn cố định.

Dịch chuyển điểm M để quan sát quĩ tích của M.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 39


Bài toán quĩ tích "cung chứa góc"

Dịch chuyển điểm M để quan sát.

Giá trị góc alpha có thể thay đổi bằng thanh trượt phía dưới màn hình.

Các điểm A, B tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 40a


Chứng minh phần thuận của quĩ tích

Dịch chuyển điểm M để quan sát.

Giá trị góc alpha có thể thay đổi bằng thanh trượt phía dưới màn hình.

Các điểm A, B tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 40b


Chứng minh phần thuận của quĩ tích

Dịch chuyển điểm M để quan sát.

Giá trị góc alpha có thể thay đổi bằng thanh trượt phía dưới màn hình.

Các điểm A, B tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 41


Chứng minh phần đảo của quĩ tích

Dịch chuyển điểm M' để quan sát.

Giá trị góc alpha có thể thay đổi bằng thanh trượt phía dưới màn hình.

Các điểm A, B tự do trên mặt phẳng.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.

Hình 42


Chứng minh phần đảo của quĩ tích

Dịch chuyển các điểm M, M' trên các cung tròn để quan sát.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

- Sử dụng thanh cuốn giữa của chuột để thực hiện phóng to, thu nhỏ các đối tượng hình học trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6390

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn