Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

GDL: CSDL các đối tượng hình học. Toán 9. Chương IV: Hình trụ, hình nón, hình cầu. Bài 2. Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích
29/05/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

GDL (Geo Data Library) - CSDL các đối tượng hình học là một trong các công nghệ lõi của hướng phát triển phần mềm GeoMath của công ty Công nghệ Tin học Nhà trường.
Hình ảnh

Subject Notes

Teaching Notes

Guide

Hình 87


Khái niệm hình nón

Dịch chuyển điểm C chạy xung quanh hình tròn đáy để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 88


Hình chiếc nón

Có thể dịch chuyển hình trên mặt phẳng bằng cách kéo thả chuột trên các hình này.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

Hình 89


Diện tích xung quanh hình nón

Thay đổi chiều cao và bán kính đáy của hình nón để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 90


Thể tích hình nón

Có thể thay đổi bán kính đáy hình trụ, nón và đường cao để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 91


Đèn treo có hình nón cụt.

Có thể dịch chuyển hình trên mặt phẳng bằng cách kéo thả chuột trên các hình này.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.

Hình 92


Hình nón cụt.

Có thể dịch chuyển hình như sau:

- Dịch chuyển tâm hình tròn đáy.

- Đỉnh và tâm vòng tròn phía trên có thể dịch chuyển theo hướng thẳng đứng.

- Ba điểm chuyển động trên vòng tròn lớn phía dưới.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 93


Bài tập 15

Có thể thay đổi bán kính đáy bằng cách thay đổi đoạn thẳng nhỏ phía dưới.

Thay đổi chiều cao bằng cách dịch chuyển điểm đỉnh của hình nón.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 94


Bài tập 16

Thay đổi điểm đỉnh của hình nón và bán kính đáy của hình nón để quan sát.

Có thể dịch chuyển điểm tiếp xúc của vòng tròn đáy với cung tròn dọc theo cung tròn này.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 95


Bài tập 18

Dịch chuyển điểm D xung quan đường tròn để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 96


Bài tập 20

Thay đổi điểm đỉnh của hình nón và bán kính đáy của hình nón để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 97


Bài tập 21

Có thể thực hiện các thao tác sau trên hình:

- Thay đổi chiều cao bằng cách dịch chuyển điểm S theo chiều thẳng đứng.

- Thay đổi hai bán kính vòng tròn đáy hình nón và vòng tròn ngoài bằng cách thay đổi độ dài hai đoạn thẳng phía dưới hình.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 98


Bài tập 22

Có thể thực hiện các thao tác sau trên hình:

- Dịch chuyển điểm S theo chiều thẳng đứng.

- Thay đổi bán kính vòng tròn đáy hình nón bằng cách thay đổi độ dài đoạn thẳng phía dưới hình.

- Dịch chuyển điểm P xung quanh vòng tròn đáy.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 99


Bài tập 23

Dịch chuyển điểm B xung quanh đường tròn để quan sát.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 100


Bài tập 24

Có thể thực hiện các thao tác sau trên hình:

- Thay đổi bán kính bằng cách thay đổi độ dài đoạn thẳng phía dưới hình.

- Thay đổi các điểm là tâm của hai vòng tròn đáy và đỉnh hình nón.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 101


Bài tập 25

Có thể thực hiện các thao tác sau trên hình:

- Thay đổi bán kính bằng cách thay đổi độ dài đoạn thẳng phía dưới hình.

- Thay đổi các điểm là tâm của hai vòng tròn đáy và đỉnh hình nón.

- Có thể xoay cái "quai" bằng cách dịch chuyển 1 điểm trên vòng tròn đáy trên.

Chú ý:

- Dịch chuyển, xoay hình trong không gian bằng cách nháy giữ và rê chuột phải.

- Khi dịch chuyển các điểm trong không gian chú ý điều sau: rê chuột sẽ dịch chuyển điểm theo mặt phẳng ngang (xOy), nếu giữ phím Shift và rê chuột sẽ di chuyển điểm theo hướng thẳng đứng (Oz).

Hình 102


Bài tập 26

Cối xay gió của Đôn-ki-hô-tê.

Có thể dịch chuyển hình trên mặt phẳng bằng cách kéo thả chuột trên các hình này.

Chú ý:

- Muốn dịch chuyển toàn bộ các đối tượng trên màn hình nhấn giữ phím Shift và rê chuột theo hướng muốn dịch chuyển.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6411

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn