Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM Luyện đọc mới
18/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Chúng tôi tiếp tục mô tả các FORM tương tác được thiết kế để mô phỏng các bài học, luyện dành cho GV và HS học Tiếng Việt các lớp 4, 5. Bài viết này sẽ mô tả FORM Luyện đọc mới, một Form hoàn toàn mới được đưa vào từ phần mềm Tiếng Việt lớp 4.


Chức năng FORM

FORM này được thiết kế để mô phỏng các bài luyện đọc điễn cảm các câu, đoạn văn cụ thể trong bài tập đọc. FORM sẽ hiện lần lượt các câu, đoạn văn cần đọc trên màn hình, cho phép GV chèn các ký tự một vạch hoặc hai vạch để gợi ý cách đọc diễn cảm cho HS. FORM này được sử dụng nhiều trong các phần mềm Học - Dạy Tiếng Việt lớp 4, 5.

Khuôn dạng FORM

Khuôn dạng chính của Form tương tự như hình dưới đây.


Giao diện chính của FORM được chia thành hai khung cửa sổ: cửa sổ chính và cửa sổ các công cụ bên phải.

Khung cửa sổ chính:

Khung cửa sổ chính sẽ bao gồm một hay nhiều đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm. Có thể lựa chọn giữa 2 chế độ: hiện toàn bộ hoặc hiện lần lượt từng đoạn văn. Nếu trong chế độ hiện lần lượt từng đoạn thì nháy nút để hiện đoạn văn bản tiếp theo.

Với mỗi đoạn văn bản hiện trên màn hình có thể thực hiện các thao tác sau:

- Phóng to thu nhỏ font chữ cho đoạn văn bản này. Nháy các nút , để thực hiện các chức năng này.

- Cài đặt các nét thẳng đứng hoặc vào giữa các từ của đoạn văn. Các nét này sẽ có tác dụng giúp HS ngắt nghỉ chính xác khi luyện đọc. Sử dụng các nút lệnh , để thực hiện thao tác chèn nét thẳng đứng này.

Thao tác thực hiện như sau:

+ Nháy chuột lên nút công cụ tương ứng.

+ Nháy chuột lên khoảng trống giữa 2 từ để chèn vạch. Có thể thực hiện liên tục các thao tác chèn vạch cho đến khi chuyển sang chức năng khác.


Nếu muốn xóa đi vạch đã chèn thì nháy chọn nút , sau đó nháy chuột lên các vạch muốn xóa.

- Cài đặt chế độ thể hiện font chữ in đậm (B) hoặc nghiêng (I) đối với từng từ của văn bản. Để làm được công việc này hãy sử dụng 2 nút công cụ . Cả hai công cụ này đều có 2 chế độ là o­n, Off. Ở chế độ o­n (các chữ B, I sẽ đổi màu đỏ), khi nháy lên 1 từ trên màn hình sẽ đặt chế độ in đậm hoặc nghiêng. Ngược lại ở chế độ Off (các chữ B, I có màu trắng), nháy chuột lên từ sẽ hủy chế độ in đậm hoặc nghiêng.

- Chế độ nghe cách đọc mẫu các đoạn văn bản trên màn hình. Muốn chuyển chế độ nghe cách đọc mẫu các đoạn văn bản, nháy chuột lên nút , khi đó nút này sẽ chuyển sang chế độ nghe âm thanh có dạng . Để nghe âm thanh một đoạn văn bản hãy nháy chuột lên văn bản này.

Trong thời gian đang nghe đọc, đoạn văn sẽ đổi màu như hình dưới đây.


Sau khi đọc xong, phần mềm sẽ chuyển về chế độ thao tác như bình thường.

Khung các công cụ:

Bên phải màn hình là khung các công cụ chính của FORM.


Nút lệnh có tác dụng phóng to FORM làm việc hiện thời lên toàn màn hình.

Nút có tác dụng thực hiện lại từ đầu bài học này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:

Các dữ liệu sau cần nhập cho màn hình này:

- Tên tệp dữ liệu lưu thông tin của bài học hiện thời. Thông tin này nhập ngay dòng đầu tiên của màn hình nhập dữ liệu.

- Tiêu đề trên. Là dòng chữ hiện phía trên của bài luyện.

- Thông tin của các văn bản cần luyện đọc.

+ Muốn nhập thêm 1 đoạn văn bản nháy nút .

+ Muốn xóa bớt 1 đoạn văn bản nháy nút .

+ Nhập đoạn văn bản tại vị trí có dòng chữ Đoạn văn bản cần luyện tập.

+ Nhập tệp âm thanh cho đoạn văn bản ở phía dưới. Nháy nút để mở hộp hội thoại tìm tệp âm thanh. Nút dùng để nghe lại tệp âm thanh này. Nút Xóa dùng để xóa tệp âm thanh để tìm tệp khác.

Chú ý: có thể không cần có tệp âm thanh kèm theo bài học.

- Lựa chọn “Thể hiện tất cả các đoạn văn bản trên màn hình” dùng để cài đặt tham số cho phép hiển thị từng đoạn hay toàn bộ trên màn hình.

Chấp nhận để đóng cửa sổ nhập liệu. Nếu muốn ghi lại kết quả của việc nhập vào tệp thì phải nháy nút ở phía trên.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6519

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn