Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM Xác định trực tiếp trạng ngữ trong câu (SAM)
25/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Xác định trực tiếp trạng ngữ trong câu, một Form hoàn toàn mới được đưa vào từ phần mềm Tiếng Việt lớp 4. FORM này nằm trong các mô phỏng phần kiến thức Luyện từ và câu trong chương trình Tiếng Việt các lớp 4, 5.


Chức năng FORM

FORM đuợc thiết kế dành riêng cho GV thực hiện bài giảng về phân loại trạng ngữ bằng cách trực tiếp phân loại ngay trên màn hình.

Khuôn dạng FORM

Giao diện của FORM có dạng như hình dưới đây:


Trên màn hình trong khung cửa sổ chính thể hiện đoạn văn bản chính cần luyện tập phân loại trạng ngữ (có thể bao gồm 1 hay nhiều câu).

GV thực hiện công việc xác định các cụm trạng ngữ như sau:

- Dùng chuột đánh dấu chính xác cụm từ là trạng ngữ.

- Nháy chuột lên nút chỉ loại trạng ngữ tương ứng tại khung bên phải.

Sau thao tác trên, trạng ngữ vừa được xác định sẽ được đổi màu trên màn hình.

Nút dùng để hủy phân loại trạng ngữ tương ứng để làm lại.

Nút dùng để cài đặt cách thể hiện màu sắc của các loại trạng ngữ trong câu. Giao diện này có dạng sau:


Nháy đúp chuột lên ô màu ở bên phải để vào cửa sổ đặt màu cho từng loại trạng ngữ.

Sau khi đặt màu thì các nút lệnh và màu sắc của trạng ngữ sẽ thay đổi như hình sau:

Các nút , dùng để phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trên màn hình.

Các nút dùng để phóng to toàn màn hình.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Dữ liệu cần nhập như sau:

- Kiểu nguồn dữ liệu chọn Tự động sinh hoặc Người dùng tự nhập.

- Tại vị trí Nhập trực tiếp dữ liệu thực hiện các thao tác sau:

+ Nháy nút +, - để tạo mới hoặc xóa bớt các bài luyện.

+ Với mỗi bài luyện cần nhập Yêu cầu bài luyện và Nội dung đoạn văn bản chính.

Muốn chuyển nhập dữ liệu từ một tệp ngoài thì nhập tên tệp tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

Sau khi nhập xong thì nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6538

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn