Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM phân loại trực tiếp các kiểu câu và thành phần câu (SSPM)
27/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Phân loại trực tiếp các kiểu câu và thành phần câu, một Form hoàn toàn mới được đưa vào từ phần mềm Tiếng Việt lớp 4 và được dùng để thực hiện các bài học liên quan đến phân tích và phân loại các loại câu tổng quát, phân loại câu kể và phân loại câu đơn, câu phức trong Tiếng Việt, đồng thời nhận dạng và phân loại các thành phần câu. FORM này nằm trong các mô phỏng phần kiến thức Luyện từ và câu trong chương trình Tiếng Việt các lớp 4, 5.


Chức năng FORM

FORM này được thiết kế để học tập và ôn luyện phần kiến thức phân loại các kiểu câu và thành phần câu trong môn Tiếng Việt Tiểu học.

Các kiểu câu có thể thực hiện phân loại trong FORM này bao gồm:

- Phân loại câu kể: Ai làm gì? Ai là gì? Ai như thế nào?

- Phân loại câu tổng quát: câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.

Thành phần câu có thể phân loại bao gồm chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ.

FORM được thiết kế riêng cho GV tiến hành giảng dạy trực tiếp trên màn hình.

FORM này được thiết kế với 2 dạng bài luyện chính:

1. Luyện phân loại câu kể và thành phần câu.

2. Luyện phân loại câu tổng quát và thành phần câu.

Khuôn dạng FORM

Dạng 1: Luyện phân loại câu kể và thành phần câu.

Giao diện của FORM có dạng như hình dưới đây:


Chính giữa màn hình là một đoạn văn bản trong đó GV cần thực hiện việc phân loại câu và thành phần câu của văn bản này. Bên phải là các nút lệnh chính của FORM. Tùy thuộc vào dạng bài luyện mà các nút lệnh dùng để phân loại câu này sẽ khác nhau.

2 nút lệnh phía trên là các nút lệnh dùng để xác định thành phần câu.


3 nút lệnh phía dưới dùng để xác định các loại câu kể.


Tại một thời điểm chỉ làm việc với một trong hai nhóm công cụ trên: hoặc thành phần câu hoặc phân loại câu.

Nút dùng để chuyển đổi giữa hai chế độ làm việc trên.

Thao tác xác định thành phần câu như sau:

- Dùng chuột đánh dấu đoạn văn bản.

- Nháy chuột lên nút phân lại thành phần câu.

Thành phần câu sẽ được đổi màu theo khuôn dạng đã chọn.

Thao tác phân loại câu như sau:

- Nháy chọn nút phân loại câu tại khung bên phải.

- Nháy chuột lên một từ bất kỳ của câu sẽ được phân loại.

Câu này sẽ được đổi màu theo khuôn dạng đã định sẵn theo phân loại đã chọn.

Dạng 2: Luyện phân loại câu tổng quát và thành phần câu.

Khuôn dạng FORM tương tự trên, thao tác cũng tương tự trên, chỉ khác ở nhóm các nút lệnh phân loại câu là câu tổng quát.


Các nút lệnh khác.

Các nút dùng để phóng to toàn màn hình với nền xanh hoặc nền trắng.

Nút sẽ vào cửa sổ cài đặt màu sắc và khuôn dạng thể hiện cho các kiểu câu và thành phần câu.


Sau khi cài đặt xong nháy nút Chấp nhận để đóng cửa sổ này.

Nháy nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại từ đầu bài luyện này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Qui trình nhập dữ liệu như sau:

- Chọn kiểu bài luyện tập: chọn 1 trong 2 kiểu sau:

+ Phân loại câu kể và thành phần câu.

+ Phân loại câu tổng quát và thành phần câu.

- Chọn kiểu nguồn dữ liệu là Tự động sinh hay người dùng tự nhập.

Nếu chọn Tự động sinh thì cần chọn tiếp các kiểu nguồn dữ liệu có sẵn trong phần mềm.


Nếu chọn Người dùng tự nhập thì cần nhập tiếp các dữ liệu sau:


Thao tác trong cửa sổ này như sau:

- Nháy nút +, - để bổ sung hoặc xóa bớt các bài luyện.

- Với mỗi bài luyện cần nhập:

+ Yêu cầu bài luyện

+ Kiểu bài luyện tập

+ Nội dung bài luyện tập.

Nếu muốn ghi ra tệp adf hoặc đọc dữ liệu từ tệp ngoài thì nhập tên tệp này tại vị trí Tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6547

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn