Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM tìm và phân loại từ trực tiếp
31/07/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Tìm và phân loại từ trực tiếp, Form này được thiết kế để phục vụ cho GV giảng dạy trực tiếp phần kiến thức về từ trong câu của Tiếng Việt.


Chức năng FORM

FORM được thiết kế dành riêng cho GV thực hiện các bài luyện phân loại và tìm các loại từ trong câu tiếng Việt. Các loại từ được phân loại trong FORM này danh từ, tính từ, động từ, đại từ, quan hệ từ.

Khuôn dạng FORM

FORM có khuôn dạng như hình dưới đây:


Chính giữa màn hình là một đoạn văn bản. Nhiệm vụ của GV là hướng dẫn để cùng HS là tìm ra các từ là danh từ, tính từ, động từ, đại từ, quan hệ từ trong văn bản trên.

Bên phải là các nút lệnh dùng để thực hiện việc xác định phân loại từ này. Chỉ có các nút lệnh với dòng chữ sáng mới đang hoạt động, các nút chữ mờ sẽ không hoạt động.

Thao tác xác định phân loại từ như sau:

- Dùng chuột bôi đen từ hoặc cụm từ cần xác định.

- Nháy chuột lên nút lệnh tương ứng bên phải.

Sau thao tác trên, cụm từ được đánh dấu sẽ đổi màu như hình dưới đây.


Các nút lệnh có tác dụng hủy tất cả các trạng thái đã phân loại của công cụ này.

Nháy các nút , để phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trên màn hình.

Nháy các nút , để phóng to toàn màn hình bài luyện trên nền trắng hoặc nền xanh.

Nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại bài luyện này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Các thao tác nhập dữ liệu như sau:

- Chọn kiểu nguồn dữ liệu là tự động sinh hay người dùng tự nhập. Nếu chọn tự động sinh thì cần chọn tiếp nguồn từ điển để sinh dữ liệu.

- Tại vị trí Chọn chế độ hiển thị công cụ chọn các cách mà FORM cho phép hiển thị công cụ để làm bài luyện.


Nếu chọn kiểu nguồn dữ liệu là người dùng tự nhập thì cần nhập trực tiếp dữ liệu như sau:

- Nháy nút +, - để thêm hoặc xóa bài luyện mới.

- Nhập tiêu đề văn bản hay chính là yêu cầu của bài luyện chính.

- Nhập nội dung văn bản cần luyện tập.

Nếu muốn chuyển nhập dữ liệu từ tệp ngoài hoặc ghi dữ liệu ra tệp ngoài thì nhập tên tệp tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6560

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn