Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM phân tách từ trực tiếp
01/08/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Phân tách từ trực tiếp, Form này được thiết kế để phục vụ cho GV giảng dạy trực tiếp phần kiến thức về từ trong câu của Tiếng Việt.


Chức năng FORM

FORM này được thiết kế dành riêng cho GV thực hiện bài giảng về khái niệm từ trong tiếng Việt, phân biệt từ đơn, từ ghép, và các phân loại từ trong câu thành danh từ, tính từ, động từ, đại từ và quan hệ từ.

FORM sẽ có các công cụ để GV thực hiện việc phân tách từ ngay trên màn hình.

Khuôn dạng FORM

FORM có khuôn dạng như hình dưới đây:


Trên màn hình là đoạn văn bản chính của bài luyện tập. Bên phải là các công cụ để thực hiện bài luyện này.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: GV thực hiện việc phân tích và phân tách các từ tiếng Việt của văn bản trên.

Để làm việc này GV sử dụng công cụ . Sau khi nháy chọn công cụ này, GV sẽ nháy chuột vào giữa các từ đơn trong văn bản để tạo ra các từ tiếng Việt có nghĩa. Cách vạch thẳng đứng sẽ được tạo ra trong văn bản ngăn cách giữa các từ có nghĩa.

Ví dụ hình ảnh sau mô tả một cách ngăn vạch như vậy.


Chú ý nếu vạch sai thì sử dụng công cụ để xóa các vạch sai này.

Bước 2: Tiến hành phân loại các từ đã được phân loại.

Sau khi thực hiện bước 1 (phải hoàn thành bước 1 mới chuyển sang được bước 2), GV nháy nút để vào bước 2 là bước phân loại trực tiếp các từ đã được tạo ra từ bước 1.

Giao diện bước 2 có dạng như sau:


Trên màn hình là DS các từ trong văn bản đã được khởi tạo. GV thực hiện việc phân loại các từ này thành 5 loại:

- Danh từ.

- Tính từ.

- Động từ.

- Đại từ.

- Quan hệ từ.

Quá trình phân loại được thực hiện theo từng từ, từng dòng của bảng trên.

Sau khi thực hiện xong nháy nút Save để ghi lại. Chức năng này sẽ ghi lại kết quả tách từ và phân loại từ để có thể bất cứ lúc nào có thể lấy lại được cách phân loại này trong quá trình thực hiện bài luyện.

Nút Hủy phân loại để thực hiện lại từ đầu việc phân loại này.

Nháy nút Chấp nhận để kết thúc và đóng cửa sổ này lại.

Sau khi tiến hành phân loại xong thì nút lệnh có chức năng thống kê các loại từ của văn bản trên theo phân loại đã thực hiện. Cửa sổ thống kê có dạng như hình sau.


Nút có chức năng tô màu các từ đã phân loại trong văn bản. Chức năng này chỉ được thực hiện khi GV đã hoàn thành bước 2.

Giao diện tô màu các từ như sau:


Nút lệnh có tính năng như sau: khôi phục lại trạng thái tách và phân loại từ đã được thực hiện trước đó và được ghi lại bằng lệnh Save gần đây nhất. Nút này sẽ khôi phục trạng thái đã ghi lại từ lệnh Save gần nhất.

Nháy các nút , để phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trên màn hình.

Nháy các nút , để phóng to toàn màn hình bài luyện trên nền trắng hoặc nền xanh.

Nút để chuyển sang bài luyện tiếp theo.

Nháy nút để làm lại bài luyện này.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Các thao tác nhập dữ liệu như sau:

- Nháy nút +, - để thêm hoặc xóa bài luyện mới.

- Nhập tên hay tiêu đề văn bản.

- Nhập nội dung văn bản cần luyện tập tách từ.

Nếu muốn chuyển nhập dữ liệu từ tệp ngoài hoặc ghi dữ liệu ra tệp ngoài thì nhập tên tệp tại vị trí Tên tệp dữ liệu cần chuyển nhập.

Sau khi nhập xong nháy nút Chấp nhận.



URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6563

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn