Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

FORM Ghi nhớ học bài mới (Media Show New)
06/08/2012

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà truờng

Trong bài viết này tôi sẽ mô tả FORM Ghi nhớ học bài mới, Form này là một mở rộng trực tiếp của FORM Ghi nhớ học bài trước dây. FORM mở rộng này sẽ có tác dụng như các mở rộng để có thể thể hiện các nội dung bài học, ghi nhớ kiến thức tương tự như các slide của phần mềm PowerPoint.


Chức năng FORM

FORM có chức năng thể hiện nội dung bài học dưới dạng dàn bài, dạng ghi nhớ để thể hiện trên màn hình dưới dạng các Slide. Trong FORM mở rộng này cho phép tạo ra nhiều slide và có nhiều hỗ trợ hơn cho cách thể hiện các đối tượng là text và hình ảnh trên các trang này.

FORM được thiết kế để thể hiện các bài học ghi nhớ, ôn bài cũ, chép nội dung cần nhớ của bài học, phù hợp cho nhiều dạng bài học trong chương trình môn Tiếng Việt các lớp 3, 4, 5.

Khuôn dạng FORM

FORM có khuôn dạng như hình dưới đây:


Nội dung FORM được thể hiện theo một hay nhiều trang. Mỗi trang sẽ bao gồm các đối tượng sau:

- Tên, tiêu đề của trang.

- Các hình ảnh minh họa kèm theo trang. Cho phép chèn nhiều hình ảnh vào 1 trang.

- Nội dung chính và chi tiết của trang. Cho phép tạo 1 hoặc 2 khung thông tin chính này.

Góc phải trên của màn hình là các nút lệnh điều khiển để chuyển sang các trang tiếo theo của FORM. Cũng có thể gõ phím số để chuyển đến trang tương ứng. Ví dụ gõ số 2 sẽ chuyển đến trang 2.

3 đối tượng trên (tiêu đề, hình ảnh, nội dung) có thể được thể hiện trên trang của FORM theo 1 trong 5 cách sau:


Mô hình 1 khung thông tin. Các đối tượng thể hiện theo chiều đứng từ trên xuống dưới:

- Trên cùng là Tiêu đề.

- Giữa là các hình ảnh.

- Dưới là khung thông tin.


Mô hình 1 khung thông tin. Các đối tượng thể hiện theo chiều đứng từ trên xuống dưới:

- Trên cùng là Tiêu đề.

- Giữa là khung thông tin.

- Dưới là các hình ảnh.

Mô hình 1 khung thông tin. Các đối tượng thể hiện theo chiều đứng từ trên xuống dưới và ngang.

- Trên cùng là Tiêu đề.

- Dưới là khung thông tin.

- Bên phải là dãy các hình.


Mô hình 2 khung thông tin. Các đối tượng thể hiện theo chiều đứng từ trên xuống dưới:

- Trên cùng là Tiêu đề.

- Giữa là các hình ảnh.

- Dưới là 2 khung thông tin.


Mô hình 2 khung thông tin. Các đối tượng thể hiện theo chiều đứng từ trên xuống dưới:

- Trên cùng là Tiêu đề.

- Giữa là 2 khung thông tin.

- Dưới là các hình ảnh.

Nút có chức năng phóng to trang hiện thời lên toàn màn hình. Đây là chức năng Show của FORM hiện thời. Trong chế độ “Slide Show”, bấm các phím PgUp, PgDn để chuyển đổi giữa các trang của FORM.

Các nút , có tác dụng phóng to, thu nhỏ kích thước chữ trong khung nội dung chính.

Nhập dữ liệu trực tiếp vào FORM

Nháy nút để vào màn hình nhập dữ liệu trực tiếp cho FORM. Cửa sổ nhập trực tiếp dữ liệu có khuôn dạng như hình sau:


Thao tác nhập dữ liệu cho FORM được tiến hành như sau:

- Nháy các nút +, - để bổ sung thêm hoặc xóa bớt các trang của FORM.

Với mỗi trang cần nhập, chỉnh sửa các thông tin sau:

- Chọn Kiểu hiện thị: chọn 1 trong 5 mô hình hiển thị đã nói ở trên.

- Nhập Tiêu đề và Nội dung của các khung thông tin phía dưới.

- Có thể thay đổi được màu nền của trang, màu chữ Tiêu đề và màu chữ của Khung thông tin chính.

- Nhập thông tin các đối tượng ảnh bằng cách nháy vào nút Bổ sung hình ảnh. Cửa sổ nhập và điều chỉnh các hình ảnh có dạng như hình dưới đây:


Trong cửa sổ trên, nháy nút Thêm ảnh đề bổ sung thêm ảnh vào danh sách. Muốn xóa thì chọn hình và nháy nút Xóa ảnh. Nhập xong nháy nút Chấp nhận.

- Lựa chọn Thể hiện lần lượt các đối tượng có ý nghĩa như sau:

Trong chế độ “slide show” các đối tượng chính trên 1 trang sẽ lần lượt hiện trên màn hình theo thứ tự: Tiêu đề, hình ảnh, khung thông tin. Nháy chuột để lần lượt hiển thị các đối tượng này trên màn hình.

- Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6573

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn