Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường School@net phát hành TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN & TRA CỨU sử dụng chi tiết bộ phần mềm HỌC, DẠY Toán cấp Tiểu học
24/10/2012

toán tiểu họcBộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5, DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5 & BÀI GIẢNG TOÁN 1.5 là một trong những bộ phần mềm hỗ trợ HỌC và DẠY lớn nhất Việt Nam. Mặc dù đã phát hành được 2 năm nhưng rất nhiều giáo viên, cha mẹ học sinh và nhà trường vẫn rất lúng túng trong việc sử dụng bộ phần mềm.


Một trong những lúng túng khó khăn khi sử dụng các phần mềm này là ở nội dung kiến thức rất đồ sộ được mô phỏng trong phần mềm. Cha mẹ học sinh và GV rất khó khăn và lúng túng để biết được tổng thể toàn bộ chương trình kiến thức có trong phần mềm. Hoặc nhiều khi cần tìm đến một kiến thức cụ thể để học hay giảng dạy thì lại rất khó tìm được vị trí thể hiện trong phần mềm.

Để đáp ứng được các nhu cầu tìm hiểu và tra cứu các phần mềm này, chúng tôi đã biên soạn và phát hành Tài liệu Hướng dẫn và Tra cứu bộ phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Toán này. Bộ tài liệu này sẽ giúp các nhà trường, GV và cha mẹ học sinh:

1. Tìm hiểu mô hình các khái niệm và chức năng chính của bộ phần mềm hỗ trợ Học và Dạy Toán cấp Tiểu học. Các khái niệm cần tìm hiểu: 10 dạng toán, chủ đề kiến thức, phân loại chủ đề kiến thức, FORM tương tác, thuật toán sinh dữ liệu, khái niệm Hoạt động (ACTION) học và dạy, khái niệm Bài giảng Toán (math file).

2. Tìm hiểu thêm ý nghĩa tổng quát và các chức năng chính của các phần mềm Học Toán 1, 2, 3, 4, 5; Dạy Toán 1, 2, 3, 4, 5; Bài giảng Toán.

3. Tìm hiểu và tra cứu nội dung chi tiết của các phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5, bao gồm:

- Phân loại chủ đề kiến thức theo từng lớp học để HS ôn tập, luyện giải toán. Danh sách các chủ đề kiến thức này.

- Các chủ đề kiến thức cho HS làm bài kiếm tra. Danh sách các chủ đề kiến thức cụ thể của chức năng KIỂM TRA.

4. Tìm hiểu và tra cứu nội dung chi tiết của các phần mềm DẠY TOÁN 1, 2, 3, 4, 5, bao gồm:

- Phân loại chủ đề kiến thức chi tiết của chức năng Dạy theo chủ đề của phần mềm. Chú ý rằng phân loại này kế thừa và chi tiết hơn so với phần mềm HỌC TOÁN cùng lớp. Danh sách tất cả các chủ đề kiến thức này.

- Danh sách tất cả các bài học của SGK toán tương ứng và tên các tệp bai giảng (*.math) tương ứng.

5. Tìm hiểu và tra cứu nội dung chi tiết của phần mềm BÀI GIẢNG TOÁN 1.5, bao gồm:

- Danh sách đầy đủ hơn 1700 Hoạt động (ACTION) có sẵn trong phần mềm, phân loại theo 10 nhóm, dạng Toán với mã Action kèm theo.

- Bảng mô tả chi tiết tất cả các FORM tương tác mô phỏng việc học và dạy môn Toán của phần mềm. Bảng mô tả này giới thiệu chi tiết cách sử dụng và cách nhập dữ liệu đầu vào cho các FORM này.


Trang bìa của Tài liệu Hướng dẫn & Tra cứu.Trang liệt kê 167 chủ đề kiến thức chính được mô tả trong phần mềm Học Toán 3. Các chủ đề này thể hiện trong phần Ôn luyện và cả trong chức năng Kiểm tra của phần mềm.Hình ảnh bộ Tài liệu đã được in và pho to.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=6751

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn