Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 1: Tập đếm bằng cách thắp sáng nến
21/08/2014

Chúng tôi sẽ lần lượt mô tả lại tất cả các Giao diện (FORM) tương tác mô phỏng các dạng kiến thức môn Toán cấp Tiểu học do Công ty School@net thiết kế trong thời gian qua.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Đây là bài viết đầu tiên về Giao diện mô phỏng việc bắt đầu học đếm số dành cho học sinh.

Giao diện có khuôn dạng như hình sau:

 

Trên màn hình có hai hàng nến. Học sinh thắp sáng nến bằng cách nháy chuột lên nến. Phần mềm sẽ tự động đếm số cây nến được thắp sáng trên màn hình và số được phát âm qua loa.

Trên màn hình có tổng cộng 15 cây nến.

Nháy nút  để thực hiện lại bài học này.

Nháy nút  để kết thúc bài học.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7676

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn