Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 5: So sánh ngắn, dài, cao, thấp
23/08/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: So sánh ngắn, dài, cao, thấp.

Giao diện tương tác của Form này như sau:

Học sinh cần thực hiện theo yêu cầu bài toán: tô màu vào bút chì hoặc cột điện (ngắn hơn hay dài hơn, thấp hơn hay cao hơn). Thao tác như sau:

- Nháy chuột lên bảng màu để chọn màu.

- Nháy chuột lên bút chì (hoặc cột đèn) cần tìm.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

Cho phép chọn dạng câu hỏi và chọn màu cần tô cho bài toán.

Các dạng toán hỗ trợ của mô phỏng này bao gồm:

Dạng 1: Tô màu cho cột điện cao hơn.

Dạng 2: Tô màu cho cột điện thấp hơn.

Dạng 3: Tô màu cho bút chì dài hơn.

Dạng 4: Tô màu cho bút chì ngắn hơn.

Dạng 5: Tô màu cho cột điện cao nhất.

Dạng 6: Tô màu cho cột điện thấp nhất.

Dạng 7: Tô màu cho bút chì dài nhất.

Dạng 8: Tô màu cho bút chì ngắn nhất.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7680

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn