Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 9: Học đếm bằng hình ảnh. Mô tả dành cho học sinh.
28/08/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Học đếm bằng hình ảnh. Mô tả dành cho học sinh.

Giao diện của mô phỏng này như sau:

Hoạt động của học sinh:

Trên màn hình sẽ tự động hiện các hình ảnh. HS cần quan sát và đếm số hình này. Nháy chuột tại các nút màu đỏ để làm bài tập này.          

 Kết thúc bài học.

 Làm lại từ đầu.

 Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

 Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

 Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

 Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

Nhập trực tiếp số ảnh cần đếm tại vị trí duy nhất Số ảnh để đếm trong cửa sổ này. Giá trị cần nhập từ 1 đến 20.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7686

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn