Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 11: Học phân tích số có hỗ trợ bằng hình ảnh
28/08/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Học phân tích số có hỗ trợ bằng hình ảnh. Mô tả dành cho học sinh.

Form này là 1 phần của bài luyện học phân tích số tổng quát.

Giao diện của mô phỏng này như sau:

Cho trước số tự nhiên. Nhiệm vụ của HS là phân tích số này thành các hàng đơn vị, chục, trăm, ...

Với số có 2 chữ số thì các hình ảnh sẽ xuất hiện để hỗ trợ việc phân tích số. Hình ảnh có 2 loại: loại 1 bó đũa 10 chiếc và loại từng chiếc đũa 1.

Nhập số bằng cách nháy chuột lên các nút số màu đỏ.

Các nút điều khiển có dạng sau:         

 Kết thúc bài học.

 Làm lại từ đầu.

 Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

 Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

 Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

 Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

Nhập số cần phân tích thành các mức: đơn vị, chục, trăm, nghìn, triệu, tỉ.

Chú ý: khi số được nhập có 2 chữ số thì bài luyện sẽ tự động xuất hiện hình ảnh hỗ trợ.

Nhập xong bấm nút Chấp nhận.

 URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7688

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn