Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 23: Chuyển đổi giữa phân số và hỗn số (không rút gọn)
13/09/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Chuyển đổi giữa phân số và hỗn số (không rút gọn phân số). Đây là phần kiến thức của Toán lớp 4 khi bắt đầu làm quen với phân số, rút gọn phân số.

Bài học này có hai dạng toán:

1. Chuyển đổi từ hỗn số thành phân số.

2. Chuyển đổi từ phân số thành hỗn số.

Dạng 1: Chuyển đổi từ hỗn số thành phân số. Cho trước hỗn số, cần chuyển đổi và nhập đáp án là phân số.

Dạng 2: Chuyển đổi từ phân số sang hỗn số. Cho trước phân số, cần chuyển đổi và nhập đán án là hỗn số.

HS thực hiện bài học bằng cách nhập trực tiếp số vào các vị trí tương ứng của phân số hoặc hỗn số.

Ý nghĩa các nút lệnh trong cửa sổ này như sau:

Kết thúc bài học.

Làm lại từ đầu.

Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

àn hình nhập dữ liệu có dạng:

Giáo viên cần nhập các thông số sau cho bài học này:

- Phạm vi số: nhập phạm vi của tử số và mẫu số của phân số được sinh trong bài toán.

- Kiểu bài toán: Chọ một trong 2 kiểu: Chuyển từ phân số thành hỗn số và ngược lại từ hỗn số thành phân số.

Đồng thời có thể nhập trực tiếp hỗn số hoặc phân số cần chuyển đổi.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7704

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn