Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả các mô phỏng tương tác kiến thức Toán Tiểu học Form 27: Biến đổi phân số thường sang dạng phân số thập phân
13/09/2014

Phần mềm iMath có thể hiểu là một tập hợp các Mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học được thể hiện thông qua các chủ đề kiến thức cụ thể. Mỗi mô phỏng được thể hiện trên màn hình như một Form.


Các Form giao diện này đều có các đặc tính chung sau:

- Mỗi Form (giao diện) sẽ tập trung mô phỏng một mảng hoặc một chủ đề kiến thức nhất định trong chương trình môn Toán Tiểu học.

- Tất cả các Form đều được thể hiện ở tính tương tác cao giữa người và máy tính. Đặc tính này sẽ giúp Form trở thành công cụ đắc lực cho việc hỗ trợ học và dạy.

Bài viết này sẽ mô tả Form mô phỏng tiếp theo: Biến đổi phân số thường sang phân số dạng phân số thập phân. Nhiệm vụ của HS là biến đổi phân số hiện thời về dạng phân số thập phân bằng cách nhân (hoặc chia) tử và mẫu số với một số.

Khuôn dạng của Form như sau:

Trên màn hình xuất hiện một phân số cho trước. HS cần biến đổi phân số này thành phân số thập phân. HS làm bài luyện bằng cách nhập tử số và mẫu số vào vị trí đáp án. Chú ý mẫu số phải là số dạng 10^k.

Ý nghĩa các nút lệnh trong cửa sổ này như sau:

Kết thúc bài học.

Làm lại từ đầu.

Kiểm tra xem bài làm đúng hay sai. Phần mềm sẽ đưa ra thông báo và ghi đáp án đúng lên màn hình nếu làm sai.

Trợ giúp. Phần mềm sẽ hướng dẫn cách thực hiện công việc tiếp theo.

Chuyển sang làm bài tiếp theo. Dữ liệu do phần mềm tự động sinh.

Nhập trực tiếp dữ liệu và các lựa chọn của dạng toán hiện thời.

Màn hình nhập dữ liệu có dạng:

GV chọn lựa chọn thứ 2: Biến đổi phân số sang phân số thập phân.

Lựa chọn mức độ:

- Mức đơn giản: các phân số tự sinh có mẫu số nhỏ.

- Mức Nâng cao: các phân số tự sinh có mẫu số lớn.

Có thể nhập trực tiếp phân số ban đầu tại vị trí Nhập trực tiếp phân số. Nháy nút Kiểm tra để kiểm tra lại xem số đã nhập có đúng khuôn dạng hay không. Phân số được nhập phải là phân số có thể chuyển đổi thành phân số thập phân.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=7708

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn