Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm xếp thời khóa biểu TKB bằng video
01/06/2016

Phần mềm Hỗ trợ xếp thời khóa biểu cho các nhà trường phổ thông TKB ra đời năm 1989, cho đến nay đã có hơn 25 năm liên tục phát triển, qua gần 20 lần nâng cấp với phiên bản hiện thời là TKB 10.0. Với trên 25 năm liên tục phát triển, TKB là biểu tượng của phần mềm ứng dụng CNTT thành công nhất trong lĩnh vực giáo dục của Việt Nam. Phiên bản TKB 10.0 có nhiều tính năng phát triển đột phá vào việc đánh giá và tối ưu hóa dữ liệu thời khóa biểu giáo viên. Phiên bản mới TKB 10.0 sẽ tập trung vào tính năng tích hợp dữ liệu thời khóa biểu của nhà trường vào trang phần mềm giáo dục trực tuyến Cùng học (cunghoc.vn). Trong tương lai, hướng tích hợp này sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa.


I. Khởi tạo, nhập thông tin gốc, hệ thống thời khóa biểu

1. Khởi tạo một tệp TKB mới. Open/ Close một tệp TKB

https://youtu.be/tGOJgm3H4Dk

2. Nhập thông tin hệ thống: địa điểm trường, chương trình đào tạo, số tiết chuẩn theo chương trình, hệ đào tạo.

https://youtu.be/KsFWAHrL788

3. Nhập thông tin gốc thời khóa biểu: DS môn học, DS lớp, DS giáo viên, DS tổ, nhóm giáo viên.
https://youtu.be/qdfADdGgX14

4. Nhập tính chất sư phạm các môn học.
https://youtu.be/3ZYghbwZLd0

5. Nhập ràng buộc giáo viên, nhóm giáo viên.
https://youtu.be/WX1FaFNkreY

6.  Nhập bảng phân công giảng dạy chuyên môn theo toàn trường hoặc từng nhóm, tổ giáo viên.
https://youtu.be/6RgMqIHrmo4

II. Chuẩn bị xếp thời khóa biểu

7.  Xếp tiết Chào cờ.
https://youtu.be/PNCuoADv7-0

8. Xếp tiết Không học trên thời khóa biểu.

https://youtu.be/rRmfdQBGRp0

9. Xếp tiết Sinh hoạt cho GV chủ nhiệm

https://youtu.be/ePg3Zirjk6M

10. Xếp tiết cho GV chủ nhiệm

https://youtu.be/GaRKAx7psF0

III. Xếp toàn bộ 100% thời khóa biểu

11. Kiểm tra toàn bộ hệ thống dữ liệu thời khóa biểu trước khi xếp chính thức.

https://youtu.be/3iH3E8yRVts

12. Xếp toàn bộ thời khóa biểu (lệnh SF).

https://youtu.be/SamB45ckH28

IV. Quan sát, tinh chỉnh thời khóa biểu

1. Quan sát, xếp tay thời khóa biểu

13. Quan sát thời khóa biểu theo các màn hình khác nhau (tối thiểu 3 màn hình: Main Loop, Show All, Browse Teacher).

https://youtu.be/TqG4-R9Q9gc

14. Tô màu thời khóa biểu

https://youtu.be/7NGmPmvp_7w

15. Khung thông tin lớp, giáo viên

https://youtu.be/LpPWW9nbGQ8

16. Xóa 1 tiết trên ô thời khóa biểu. Xóa 1 môn học. Xóa 1 lớp. Xóa tiết Chào cờ. Điều chỉnh tiết Không học.

https://youtu.be/s4uFQUf8idI

17. Xếp 1 tiết bằng tay trên ô thời khóa biểu.

https://youtu.be/8RRo-8UH0Ew

18. Xếp tự động thời khóa biểu cho một lớp hoặc một giáo viên.

https://youtu.be/JIMrZmdfPuo

19. Khóa tiết trên thời khóa biểu.

https://youtu.be/970fcnwqtKA

20. Undo và Redo các thao tác dữ liệu trên thời khóa biểu.

https://youtu.be/IYqZbyJ9J1E

2. Các lệnh và thuật toán tinh chỉnh dữ liệu lõi

21. Tinh chỉnh dữ liệu bằng lệnh Giải phóng 1 ô trên thời khóa biểu (Push Out).

https://youtu.be/N8JcYGXRb70

22. Lệnh CX - xếp bằng được 1 tiết trên thời khóa biểu.

https://youtu.be/AigRL99SniI

23, Lệnh di chuyển tiết trên thời khóa biểu (Move To).

https://youtu.be/PcX0fkkueCI

24. Giới thiệu 3 thuật toán tinh chỉnh dữ liệu lõi trên thời khóa biểu: CX, FPR, DPR và 3 lệnh tinh chỉnh dữ liệu gốc thời khóa biểu: Push Out, CX, Move To.

https://youtu.be/fZvUrq9bTr8

3. Các lệnh và thuật toán tinh chỉnh tối ưu

25. Đánh giá thời khóa biểu lớp, giáo viên.

https://youtu.be/JH6EyMCJN0w

26. Đánh giá sự thay đổi thời khóa biểu Giáo viên và Lớp học.

https://youtu.be/pCDFGBL2WSI

27. Bảng thông tin trạng thái tiết học, đánh giá tiết học.

https://youtu.be/cOoykyaJjEo

28. Khái niệm chuyển tiết tối ưu. Di chuyển tiết tối ưu trên thời khóa biểu.

https://youtu.be/zle0NDrU9DA

29. Lệnh Các phương án chuyển tiết tối ưu.

https://youtu.be/mZKkFD9rdYE

30. Các thuật toán tinh chỉnh tối ưu.

https://youtu.be/TiW1KJ16t38

31. Các tiêu chí đánh giá thời khóa biểu giáo viên theo từng buổi dạy.

https://youtu.be/pgFJommIMHg

32. Các chức năng TOP: tối ưu hóa thời khóa biểu giáo viên theo buổi học.

https://youtu.be/kxIk1lDtJUw

V. Các công cụ, tiện ích thời khóa biểu

33. Làm việc với các phương án dữ liệu thời khóa biểu khác nhau

https://youtu.be/5P0jOTVuWS0

34. Các tiện ích thay đổi PCGD trong năm học

https://youtu.be/ZivF_66FpW8

35. Chuyển đổi thời khóa biểu toàn trường giữa các ngày trong tuần

https://youtu.be/oP3jOU8wNIc

36. Khởi tạo dữ liệu cho học kỳ, năm học tiếp theo.

https://youtu.be/X4eRkOHcwG4

VI. Các lệnh in ấn, báo cáo dữ liệu thời khóa biểu

37. Lệnh báo cáo tải dạy của thời khóa biểu theo lớp và giáo viên.

https://youtu.be/DR9mcrLIYws

38. Lệnh in thời khóa biểu theo lớp.

https://youtu.be/ROUTQgUScho

39. Lệnh in thời khóa biểu theo giáo viên.

https://youtu.be/E-9SxKZWNb4

40. Lệnh xuất dữ liệu thời khóa biểu ra Excel.

https://youtu.be/U9cwXUe9t70

41. Lệnh xuất dữ liệu thời khóa biểu ra dạng HTML.

https://youtu.be/5CDGyTkiezE

VII. Kết nối thời khóa biểu với Cùng học

42. Lệnh kết xuất dữ liệu lên trang Cùng học

https://youtu.be/XixUfSC_l5I

43. Khai thác trang thông tin thời khóa biểu trên Cùng học

https://youtu.be/mrCYgPEZJkAURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=Sanpham&file=article&sid=8088

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn