Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Hướng dẫn sử dụng phần mềm xếp thời khoá biểu TKB6.5 bằng hình ảnh
15/08/2007

Phần I: Nhập dữ liệu


1. Khởi tạo dữ liệu TKB

2. Nhập thông tin trường
3. Nhập danh sách lớp học
4. Nhập danh sách giáo viên


5. Nhập danh sách môn học
6. Nhập phòng học bộ môn hoặc đa năng
(Bỏ qua nếu trường không có phòng bộ môn)7. Nhập số tiết chuẩn của môn, khối
8. Nhập bảng PCGD
9. Yêu cầu giáo viên
10. Nhập tính chất môn học


Phần II. Xếp thời khóa biểu

1. Xếp môn học cố định


2. Xếp toàn bộ thời khóa biểu.Phần III. In ấn thời khóa biểu

1. In thời khóa biểu lớp


2. In Thời khoá biểu giáo viên

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=1195

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn