Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Các số đăng ký (Serial Number) của bản TKB 5.x có trùng với số đăng ký của bản TKB 4.x và 3.x hay không?
27/03/2006

Trả lời:
Không. Các phiên bản TKB 5.x ,TKB 4.x và 3.x sử dụng các phương pháp cài mã đăng ký khác hẳn nhau.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=127

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn