Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Hiện tại trường chúng tôi đang sử dụng phiên bản TKB 4.0. Chương trình có cho phép chuyển đổi dữ liệu TKB từ 4.0 sang 3.5 hay không?
27/03/2006

Trả lời:
Khi chuyển đổi "ngược" dữ liệu TKB từ 4.0 sang 3.5 cần chú ý các điều sau:
- Tất cả các tính năng "mới" của phiên bản 4.0 về ràng buộc giáo viên hay thuộc tính môn học sẽ bị mất khi chuyển đổi ngược từ 4.0 về 3.5.
- Nếu dữ liệu của TKB 4.0 là một trường có các lớp hỗn hợp giữa THCS & THPT thì khi chuyển đổi sang TKB 3.5, bảng PCGD vật lý của TKB 3.5 sẽ không được khôi phục như cũ.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=TKB&file=article&sid=128

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn